№ 38 (2016): Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія»

					##issue.viewIssueIdentification##

Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. Випуск 38. 432 с.

Рекомендовано до друку 24.11.2016 р.

Опубліковано: 2016-12-08

Весь випуск

І. ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ХУДОЖНЬОГО, ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ТА НАУКОВОГО ДИСКУРСУ ІВ

ІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ, ГРАМАТИКИ ТА СТИЛІСТИКИ УКРАЇН