ЛІНГВОПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС ІВАНА ФРАНКА І СУЧАСНА ТЕОРІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Автор(и)

  • Ярослав ЯРЕМКО

Ключові слова:

Іван Франко, філософсько-психолінгвістична концепція, дискурс, лінгвополітологія, теорія комунікації, комунікативна мімікрія

Анотація

У статті загострено увагу на новаторстві Івана Франка як основоположника в українському мовознавстві ідей лінгвополітології, сучасної теорії комунікації, розглянуто феномен створеної ним «школи політичного мислення».

Посилання

Кашкин В. Б. Основы теории коммуникации : [краткий курс] / В. Б. Кашкин. – 3-е изд. – М. : Слово / SLOVO, 2000. – 262 с.

Космеда Т. А. Комунікативна компетенція Івана Франка : міжкультурні, інтерперсональні, риторичні виміри : [монографія] / Т. А. Космеда. – Л. : ПАІС, 2006. – 328 c.

Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет / Джордж Оруэлл. – М. : Прогресс, 1989. – 384 с.

Потебня А. А. О национализме / А. А. Потебня // Потебня А. А. Мысль и язик / А. А. Потебня. – К. : СИНТО, 1993. – С. 186–190.

Регушевський Є. С. Франко Іван Якович / Є. С. Регушевський // Українська мова : [енциклопедія] / [голова ред. кол. В. М. Русанівський та ін.]. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Вид-во Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. – С. 775–776.

Сімович В. Іван Франко (біографічний нарис) / Василь Сімович // Франкіана Василя Сімовича / [упоряд., передмова та приміт. Марії Білоус і Зеновія Терлака]. – Львів, 2005.

Франко І. Двоязичність і дволичність / Іван Франко // Літературно-науковий вісник. – 1905. – Т. 30. – Р. 8. – Кн. 6.

Франко І. Із секретів поетичної творчості / Іван Франко // Франко І. Зібр. творів : у 50-ти т. / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1981. – Т. 31. – С. 45–119.

Франко І. Дещо про себе самого / Іван Франко // Там само. – С. 28–32.

Франко І. Одвертий лист до гал[ицької] української молодежі / Іван Франко // Франко І. Зібр. творів : у 50-ти т. / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1986. – Т. 45. – С. 401–409.

Франко І. Що таке поступ / Іван Франко // Там само. – С. 300–348.

Франко І. Поза межами можливого / Іван Франко // Там само. – С. 276–285.

Франко І. Суспільно-політичні погляди М. Драгоманова / Іван Франко // Там само. – C. 423–438.

Франко І. «Молотять день і ніч – не жито…» / Іван Франко // Франко І. Зібр. творів : у 50-ти т. / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1976. – Т. 2. – С. 458.

Франко І. Передмова до збірки «В наймах у сусідів» / Іван Франко // Зібрання творів : у 50-ти т. – К. : Наук. думка, 1983. – Т. 39. – C. 264.

Франко І. «Писаня Івана Франка» / Іван Франко // В наймах у сусідів. – Львів, 1914. – Т. VII.

Франко І. Мозаїка. Із творів, що не увійшли до 50-титомного видання / І. Франко ; [упоряд. З. Франко, М. Василенко]. – Львів : Каменяр, 2001. – 434 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08