Мета та завдання

Метою журналу «Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» є висвітлення результатів наукових пошуків дослідників у сфері філологічних наук

Ця мета визначає основні завдання:

- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі філологічних наук;

- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в сфері теорії та практики досліджень серед філологічних наук;

- сприяти розширенню зв'язків Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка з науковими та освітніми спільнотами.