Головна

ISSN: 2522-4557 (Print) ISSN 2522-4565 (Online)

Засновник і видавець: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Рік заснування: 2004

Реєстрація суб’єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення No 1190 від 11.04.2024 року. Ідентифікатор медіа R30-04757

Мова видання: українська, англійська, чеська.

Періодичність: 4 рази на рік.

Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі філологічних наук (спеціальність 035 «Філологія») відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 420 від 19.04.2021 р. (додаток 3).

Галузь та проблематика: У збірнику публікуються статті з актуальних проблем філологічного знання. На сторінках видання аналізуються актуальні проблеми різних галузей філології, новітні методи викладання мов та літератур світу в контексті міжкультурної комунікації. Висвітлюються актуальні питання української мови та літератури; мови та літератури зарубіжних країн; порівняльного літературознавства; загального, порівняльно-історичного, типологічного мовознавства; перекладознавства та міжкультурної комунікації.

Збірник індексується в міжнародних базах даних: Google Scholar, ICI World of Journals, Index Copernicus International (ICV 2022: 55.61; ICV 2021: 55.63; ICV 2020: 62.61; ICV 2019: 73.76; ICV 2018: 80.88; ICV 2017: 66.18). Кожному опублікованому матеріалу присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (digital object identifier).

Адреса редакції: 82100, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Тел.: +38 (063) 679 83 20

E-mail: editor@filol.dspu.in.ua