Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Федурко Марія Юліанівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
E-mail: fedurko@filol.dspu.in.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1148-3867

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Котович Віра Василівна,  доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
E-mail: kotovych@filol.dspu.in.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6370-8135

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

Альбота Соломія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики, заступник декана магістратури з міжнародних навчально-наукових проектів Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
E-mail: albota@filol.dspu.in.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6253-6818
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205444338
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/29562862

Косович Ольга Василівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри романо-германської філології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
E-mail: kosovych@filol.dspu.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1651-9769
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205126298
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/35651858

Кушлик Оксана Павлівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
E-mail: kushlyk@filol.dspu.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7502-622X

Мацьків Петро Васильович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
E-mail: matskiv@filol.dspu.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1853-5375

Яремко Ярослав Петрович, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
E-mail: yaremko@filol.dspu.in.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8202-4107

Чижевський Фелікс, Prof. dr hab. (Університет Марії Кюрі-Склодовської (UMCS), Польща)
E-mail: chyzhevskyi@filol.dspu.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0899-1972