ПОЕТИЧНИЙ ОБРАЗ ЩАСТЯ В ЛЕМКІВСЬКИХ ПІСНЯХ

Автор(и)

  • Наталія ЛІСНЯК

Ключові слова:

символ, семантична структура лексеми, лексема, сема, субституція, асоціативний зв’язок

Анотація

У статті висвітлено концептуальну значущість образу щастя в контексті лемківських пісень. Аналіз здійснено на матеріалі текстів пісень, які почерпнуті з відомих збірок пісень з Лемківщини, а також із власних записів від переселенців. Досліджено особливості вживання лексеми щастя, виявлено її семантико-символічний потенціал та простежено прийоми й засоби реалізації цього образу.

Посилання

Братусь Т. В. Гендерна специфіка об’єктивації концепту щастя у сучасному англомовному художньому дискурсі : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Т. В. Братусь. – Х., 2009. – 21 с.

Вакарюк Л. Образно-символічний потенціал лемківської пісні про кохання. Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті. Studia methodological / Людмила Вакарюк. – Тернопіль, 2009. – Вип. 27. – С. 43–48.

Гойсак В. Мовна картина світу, відображена в народних колядках з Лемківщини / Вікторія Гойсак. – Горлиці, 2010. – 286 с.

Голубовська І. О. Етнічні особливості української національно-мовної картини світу / І. О. Голубовська // Studia Linguistica. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. – Вип. 4. – С. 400–412.

Данилюк Н. Поетичне слово в українській народній пісні : [монографія] / Ніна Данилюк. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 512 с.

Дяченко Л. М. Фольклорна символіка як засіб відображення національного світобачення / Л. М. Дяченко // Мовознавство. – 1997. – № 2–3. – С. 5–28.

Єрмоленко С. Я. Мова і українознавчий світогляд / С. Я. Єрмоленко. – К. : НДІУ, 2007. – 443 с.

Жайворонок В. Етнолінгвістика в колі суміжних наук / Віталій Жайворонок // Мовознавство. – 2004. – № 5–6. – С. 23–35.

Козловська Л. Народнопісенні образи в мовотворчості М. Стельмаха / Лариса Козловська // Культура слова. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 41–47.

Лісняк Н. І. Абстрактні поняття «добро» і «зло» у лемківських піснях / Н. І. Лісняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство / [за ред. д.ф.н. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – Вип. 44. – С. 41–45.

Малярчук О. В. Емоційний концепт щастя : етимологічні та структурні характеристики / О. В. Малярчук // Вісник Житомирського державного університету. – Житомир, 2014. – Вип. 2 (74) : Філологічні науки. – С. 132–138.

Панцьо С. Є. «Вертав жовнір з кривавого бою». Образ війни у лемківських піснях / С. Є. Панцьо, Л. О. Вакарюк // Лемківський календар на 2015 рік : [науково-популярне видання / наук. ред. М. Литвин]. – Львів, 2014. – С. 48–56.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08