ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕОНІМІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ БІБЛІЇ XIX – XX століть

Автор(и)

  • Тетяна БИТВИН

Ключові слова:

теонім, Біблія, діахронія, варіантність, переклад

Анотація

Стаття присвячена семантичному аналізу Божих імен в українських перекладах Біблії ХIХ – ХХ століть (П. Морачевського, П. Куліша–І. Пулюя– І. Нечуя-Левицького, І. Огієнка, І. Хоменка, Р. Турконяка). Розглянуто варіантні Божі імена: Син Людський (Чоловічий), Отець (Батько), Цар Юдейський (Цар Жидівський) в діахронному аспекті, простежено їхні значення на основі лексикографічних джерел упродовж різних етапів функціонування української мови (з ХІ до ХХІ ст.).

Посилання

Біблія (четвертий повний переклад з давньогрецької мови) / [пер. ієромонаха о. Рафаїла (Романа Турконяка)]. – Українське Біблійне Товариство. – 2011 р.

Біблія, або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту / [пер. проф. Івана Огієнка]. – К. : Українське Біблійне Товариство. – 2012 р.

Дзера О. В. Історія українських перекладів Святого Письма / О. В. Дзера ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка // Іноземна філологія : [укр. наук. зб.]. – Вип. 127. – Ч. 2. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – С. 214–222.

Євангеліє / [пер. Пилипа Морачевського] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.parafia.org.ua.1863р.

Іларіон, митр. Біблія – найперше джерело для вивчення своєї літературної мови / Митр. Іларіон // Віра і культура. – 1958. – Ч. 6 (66). – С. 13–17.

Мацьків П. В. Українські переклади Біблії : семасіологічний аспект / П. В. Мацьків // Вісник Сумського державного університету : [зб. наук. праць]. Серія : Філологічні науки. – Суми, 2006. – № 11 (95). – С. 168–172.

Мороз Т. В. Лексика перекладів книг Святого Письма у контексті розвитку української літературної мови в другій половині XIX – на початку ХХ століття : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Т. В. Мороз. – Чернівці, 2007. – 20 с.

Німчук В. Українські переклади Святого Письма / Василь Німчук // Das Ukrainische als Kirchensprache (Українська мова в церквах). – Siavische Sprachgeschichte / Herausgegeben von Michael Moser. – Wien, 2005. – Band 1. – S. 15–64.

Огієнко І. Вимова біблійних імен / Іван Огієнко // Рідна мова. – 1938. – № 9. – 337 с.

Огієнко І. Непорозуміння в перекладах Святого Письма / Іван Огієнко // Рідна мова. – 1938. – № 11. – С. 385–400.

Огієнко І. Ритмічність мови Святого Письма / Іван Огієнко // Рідна мова. – 1939. – № 10. – С. 225–239.

Святе Письмо Старого та Нового Завіту / [пер. І. Хоменка]. – Ватикан : Editorial Verbo Divino, 1990.

Сьвяте Письмо Старого і Нового Завіту / [пер. П. Куліша, І. Левицького і І. Пулюя]. – К : Українське Біблійне Товариство, 2003.

Шевченко Л. Біблія і становлення української літературної мови / Лариса Шевченко // Мовознавство. – 2004. − № 5–6. – С. 56–61.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08