МОВНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ ТА МОВОЗНАВЧА (ТЕРМІНОЛОГІЧНА) ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА ФРАНКА

Автор(и)

  • Анатолій ПОПОВСЬКИЙ

Ключові слова:

термінологія, термінолексика, літературна мова, прозові твори, тематичні групи термінолексики, іншомовні запозичення, теоретичні засади

Анотація

У статті висвітлено погляди Івана Франка на становлення української термінологічної системи та використання термінів у прозових творах кінця ХІХ – початку ХХ століття, що віддзеркалює його лінгвістичні компетенції та індивідуальне творче сприйняття тогочасної дійсності. Схарактеризовано тематичні групи юридичної, технічної, суспільно-політичної та іншомовної термінолексики. Виокремлено основні теоретичні погляди на формування суспільно-політичної терміносфери.

Посилання

Войтюк А. Ю. Рецензія на : Словник літературознавчих термінів І. Франка / А. Ю. Войтюк // Рад. літературознавство. – 1968. – № 3. – С. 90–91.

Жилко Ф. Т. Роль Івана Франка в історії української літературної мови / Ф. Т. Жилко // Українська мова в школі. – 1956. – № 3. – С. 18–26.

Жовтобрюх М. А. Мова української преси (до середини дев’яностих років ХІХ ст.) / М. А. Жовтобрюх. – К. : Видавництво Академії наук Української РСР, 1963. – 415 с.

Жовтобрюх М. А. Мова української періодичної преси (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) / М. А. Жовтобрюх. – К. : Наук. думка, 1970. – 304 с.

Керницький І. М. Іван Франко як мовознавець / І. М. Керницький // Українська мова в школі. – 1956. – № 3. – С. 35–39.

Корнієнко Н. П. Іван Франко – великий поборник єдиної української літературної мови / Н. П. Корнієнко // Українська мова в школі. – 1959. – № 5. – С. 17–24.

Курс історії української літературної мови : у 2 т. / [за ред. І. К. Білодіда]. – К. : Вид-во АН УРСР, 1958. – Т. 1. – 593 с.

Лексика поетичних творів Івана Франка : методичні вказівки з розвитку лексики / Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. Ін-т франкознавства ; [уклад. І. І. Ковалик, І. Й. Ощипко, Л. М. Полюга]. – Львів, 1990. – 264 с.

Огієнко І. І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / І. І. Огієнко. – Вінніпег, 1949; Перевидано в Україні. – К. : Либідь, 1995. – 296 с.

Панько Т. І. Українське термінознавство : [підруч.] / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Львів : Світ, 1994. – 180 с.

Пінчук С. П. Словник літературознавчих термінів Івана Франка / С. П. Пінчук, Є. С. Регушевський. – К. : Наук. думка, 1966. – 272 с.

Полюга Л. М. Слово в поетичному тексті Івана Франка / Л. М. Полюга. – К. : Наук. думка, 1977. – 167 с.

Русанівський В. М. Історія української літературної мови / В. М. Русанівський. – К. : Артек, 2001. – 392 с.

Словник мови художніх творів Івана Франка : пробний зошит / І. І. Ковалик (керівник автор. колективу) // Укр. літературознавство. – 1976. – Вип. 26. – С. 63–99.

Ткачук В. [Інформація про хід підготовки Словника художніх творів І. Франка] / В. Ткачук // Мовознавство. – 1979. – № 5. – С. 95–99.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08