«АЗБУЧНА» ТА ПРАВОПИСНI ВІЙНИ В ГАЛИЧИНІ У ХІХ ст.: ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • Ігор НАБИТОВИЧ

Ключові слова:

Галичина, «азбучна» війна, правописна війна, фонетичний правопис, етимологічний правопис

Анотація

У статті встановлено, що «азбучна» та правописна війни в Галичині у ХІХ ст. і правописне унормування української мови ХІХ – початку ХХ століть є надзвичайно важливим виявом процесу становлення українців як модерної нації. Історія цих воєн демонструє, як розділений між різними державами народ, що не мав упродовж багатьох віків досвіду державності, народжує нову ідею творення власної самостійної соборної держави.

Посилання

Андрусяк М. Генеза й характер галицького русофільства в ХІХ–ХХ ст. / Микола Андрусяк. – Прага : Пробоєм, 1941. – 19 с.

Андрусяк М. Нариси з історії галицького москвофільства / Микола Андрусяк. – Львів : Просвіта, 1935. – 79 с.

Барвінський О. Спомини з мого життя / Олександер Барвінський. – Нью-Йорк–Київ : Смолоскип, 2004. – Том перший. – Частина перша та друга. – 528 c.

Барвінський О. Спомини з мого життя / Олександер Барвінський. – Нью-Йорк–Київ : Стилос, 2009. – Том другий. – Частина третя та четверта. – 1120 с.

Гирич І. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ – початок ХХ ст.) / Ігор Гирич. – К. : Український письменник, 2014. – 496 с.

Ільницький В. Мислі і уваги над образованєм малоруского язика, з причин артикулу Николая Устияновича / Василь Ільницький // Oлег Купчинський. Відомі та маловідомі постаті національної науки та культури. – Львів, 2011. – С. 238–244.

Лисяк-Рудницький І. Українці в Галичині під австрійським пануванням / Іван Лисяк-Рудницький // Історичні есеї. – К. : Основи, 1994. – С. 413–450.

Франко І. Азбучна війна в Галичині 1859 р. / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1986. – Т. 47 : Історичні праці (1898 – 1913). – С. 549–650.

Франко І. Руська література / Іван Франко // Франко I. Додаткові томи до Зібрання творів : у 50-ти т. / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 2008. – Т. 53. – С. 137–141.

Шухевич С. Моє життя. Спогади / Степан Шухевич. – Лондон : Українська Видавнича Спілка, 1991. – 619 с.

Щурат В. Кирилиця і гражданка, їх походженє і національний характер / Василь Щурат // Дїло. – Львів, 1916. – 24, 26, 29, 30 вересня.

Galicja i Kraków pod panowaniem austryackiém. – Paryż : W komisie Księgarni polskiej, 1853. – 401 s.

Łoziński B. Agenor Gołuchowski w pierwszym okresie rządów swoich (1846–1859) / Bronisław Łoziński. – Lwów : H. Altenberg, 1901. – 288 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08