АЛЮЗИВНО-РЕМІНІСЦЕНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БІБЛІЇ В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ ІВАНА ФРАНКА

Автор(и)

  • Лілія ЯВІР

Ключові слова:

лексема, сакральний лінгвопростір, Біблія, біблійні алюзії, біблійні ремінісценції, інтертекстуальність, прецедентні імена

Анотація

Статтю присвячено дослідженню біблійних алюзій та ремінісценцій як чільних репрезентантів сакрального в поетичному мовомисленні Івана Франка. Виокремлено та розмежовано біблійні алюзії та ремінісценції поетичного дискурсу митця; визначено їхнє функціональне наповнення та ідейно-контекстуальну семантику. Проведено лінгвостилістичні студії над прецедентними алюзіями та ремінісценціями, що виступають у Франка концептуальними засобами вираження категорії інтертекстуальності.

Посилання

Ковалик І. І. Лексика поетичних творів Івана Франка : [методичні вказівки з розвитку лексики] / І. І. Ковалик, І. Й. Ощипко, Л. М. Полюга. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1990. – 264 с.

Колоїз Ж. Біблійна алюзія як засіб вираження авторської інтенції в романі Василя Шкляра «Залишенець. Чорний Ворон» / Жанна Колоїз // Науковий вісник Чернівецького університету : [зб. наук. праць]. – Вип. 659 : Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – С. 3–9.

Тєлєжкіна О. Діалог поетичних творів Степана Сапеляка і текстів релігійного змісту : лінгвостилістичне потрактування / Олеся Тєлєжкіна // Науковий вісник Чернівецького університету : [зб. наук. праць]. – Вип. 772 : Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2016. – C. 106–109.

Ткаченко А. Мистецтво слова : Вступ до літературознавства : [підруч. для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Анатолій Ткаченко. – 2-ге вид. випр. і допов. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2003. – 448 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08