НАГОЛОШУВАННЯ ДІЄСЛІВ ІЗ СУФІКСОМ -НУ- У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА ІВАНА ФРАНКА

Автор(и)

  • Леся ЛЕГКА

Ключові слова:

акцентуація, акцентний тип, акцентна норма, варіантний наголос, дієслова

Анотація

У статті проаналізовано акцентуаційні особливості суфіксальних та префіксально-суфіксальних дієслів сьомого структурного класу (з тематичним суфіксом -ну-) у поетичних творах Лесі Українки та Івана Франка, репрезентованих трьома акцентними типами: кореневим, суфіксально-кореневим та суфіксально-флексійним. Виявлено відхилення від сучасної акцентної норми.

Посилання

Винницький В. Парокситонічна акцентуація дієслів / Василь Винницький // Мовознавство. – 1980. – № 5. – С. 14–23.

Винницький В. Наголошування дієслів у поезії Івана Франка / Василь Винницький // Українська мова і література в школі. – 1981. – № 8. – С. 44–46.

Винницький В. Акцентуаційні етюди / Василь Винницький. – Жовква : Місіонер, 2004. – 282 с.

Винницький В. Українська акцентна система : становлення, розвиток / Василь Винницький. – Львів : Бібльос, 2002. – 578 с.

Митрополит Іларіон (Іван Огієнко). Український літературний наголос / Митрополит Іларіон. – Вінніпег, 1952. – 304 с.

Павличко Д. З глибин душі / Дмитро Павличко // Франко І. Зів’яле листя / І. Франко. – К. : Дніпро, 1985. – С. 16–17.

Русанівський В. М. Дієслово – рух, дія, образ / В. М. Русанівський. – К. : Рад. шк., 1977. – 111 с.

Сучасна українська літературна мова. Морфологія / [за заг. ред. І. Білодіда]. – К. : Наук. думка, 1969. – С. 311–319.

Скляренко В. З історії акцентуації неозначеної форми дієслів української мови / Віталій Скляренко // Мовознавство. – 1988. – № 2. – С. 38–44.

Сюта Г. Літературна норма vs норма поетична / Галина Сюта // Культура слова. – К., 2011. – Вип. 74. – С. 52–53.

Франко І. З останніх десятиліть ХІХ в. / Іван Франко // Літературно-науковий вісник, 1901. – Т. VІІІ. – С. 120–123.

Франко І. Передмова до видання : «Вибір декламацій для руських селян і міщан». – Львів, 1902 / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1982. – Т. 33. – С. 425.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08