АВТОЛОГІЧНЕ СЛОВО В «ТЮРЕМНИХ СОНЕТАХ» ІВАНА ФРАНКА

Автор(и)

  • Ганна ІВАНОЧКО

Ключові слова:

сонет, автологія, металогія, мовна індивідуальність, мовні засоби, розмовні інтонації, прозаїзми, лексичні новації

Анотація

У статті визначено основні прикмети поетичної автології Івана Франка, пояснено специфіку орієнтації письменника на прозаїзми, розмовні інтонації, лексичні новації, простежено взаємодію автологічного та металогічного слова в ліричних структурах «Тюремних сонетів» Івана Франка.

Посилання

Голод Р. Натуралізм у творчості Івана Франка : до питання про особливості творчого методу Каменяра / Роман Голод. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2000. – 108 с.

Гузар З. Автологічне слово у збірці Івана Франка «З вершин і низин» / Зенон Гузар, Ганна Іваночко // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : [зб. наук. праць Міжнародної конференції]. – Львів, 1999. – С. 169–175.

Гундорова Т. Франко – не Каменяр / Тетяна Гундорова. – Мельборн : Університет імені Монаша, відділ славістики, 1966. – 153 с.

Данилко П. Утвердження форми сонета в українській поезії (І. Франко – М. Рильський) / Панас Данилко. – Одеса, 1958. – С. 127–146.

Денисюк І. Четвертий арешт Івана Франка / Іван Денисюк // Невичерпність атома. – Львів, 2001. – С. 303–309.

Добрянський А. «Вольні сонети», «Тюремні сонети» Івана Франка / Анатолій Добрянський // Учёные записки (Черновицкий университет). – T. 49 : Серия гуманитарных наук). – 1961. – Вып. 9. – С. 41–48.

Добрянський А. Український сонет / Анатолій Добрянський. – К. : Рад. письменник, 1976. – 124 c.

Зорівчак Р. Шекспірові сонети в інтерпретації Івана Франка / Роксолана Зорівчак // Іван Франко і світова культура : [матеріали Міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО : у 3 кн.]. – 1990. – Кн. 2. – С. 265–268.

Корнійчук В. Жанрова система збірки «З вершин і низин» / Валерій Корнійчук // Ліричний універсум Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 192–195.

Крушельницький А. Іван Франко. Поезія / Антін Крушельницький. – Коломия : Галицька накладня Я. Оренштайна, 1910. – 277 с.

Лепкий Б. «З вершин і низин» у Бережанах / Богдан Лепкий // Українська мова і література в школі. – 1996. – № 12. – С. 12–19.

Павличко Д. Сонети І. Франка / Дмитро Павличко. – Львів, 1955. – С. 3–10.

Ткачук М. Художній світ збірки «З вершин і низин» Івана Франка : [навч. посіб.] / Микола Ткачук. – Донецьк : Дон ДУ, 1997. – 27 с.

Челак М. І. Із спостережень над «Тюремними сонетами» І. Франка / М. І. Челак // Учені записки Харківського державного університету. – 1956. – Т. 74. – С. 47–63.

Щурат В. Др. Іван Франко / Володимир Щурат // Франкознавчі студії. – Дрогобич : Вимір, 2001. – С. 173–180.

Якимович Б. Збірка Івана Франка «З вершин і низин» : історія видання / Богдан Якимович // Шляхами історії : [наук. зб. історичного факультету ЛНУ імені І. Франка]. – Львів, 2004. – С. 149–159.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08