ЗАГОЛОВКИ МАЛОЇ ПРОЗИ І. ФРАНКА ЯК АКТУАЛІЗАТОРИ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Автор(и)

  • Ірина КОЧАН

Ключові слова:

заголовок, тексти творів малої прози, структура заголовка, автор, читач, І. Франко, українська література, лінгвістичний аналіз тексту

Анотація

У статті досліджено семантичні особливості заголовків творів малої прози І. Франка, здійснено їхній структурний аналіз; з’ясовано функційний потенціал та простежено зв’язок заголовків з основним текстом; висвітлено питання статусу заголовка в художньому тексті.

Посилання

Денисюк І. Новаторство Франка-прозаїка / Іван Денисюк // Українське літературознавство. – 2008. – Вип. 70. – С. 138–152.

Кухаренко В. А. Интерпретация текста : [учеб. пособие для студентов пед. ин-тов] / В. А. Кухаренко. – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1988. – 192 c.

Челецька М. Архітектонічно-заголовкова модель поетичної книжки І. Франка «З вершин і низин» / Мар’яна Челецька // Українське літературознавство : [зб. наук. праць]. – 2006. – Вип. 68. – С. 106–118.

Челецька М. М. Поетика заголовкового комплексу в ліриці Івана Франка : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / М. М. Челецька. – Львів, 2006. – 18 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08