«ЛЮБОВ ДО ТЕБЕ БУЛА МОЄЮ ПРОВІДНОЮ ЗВІЗДОЮ…» (лінгвістичний аналіз інтимного епістолярію І. Франка)

Автор(и)

  • Любов МЕЛЬНИК

Ключові слова:

епістолярій, мовна індивідуальність, гоноратив, афектонім, демінутиви, психологічна конотація, мовні засоби

Анотація

У статті здійснено лінгвістичний аналіз інтимного епістолярію Івана Франка до Ольги Рошкевич, зокрема розкрито ознаки мовленнєвого етикету інтимного спілкування на прикладі вітально-прощальних формул; досліджено семантичні та функційно-стилістичні особливості демінутивів; простежено широку палітру мовних засобів – епітетів, метафор, фразеологізмів та порівнянь.

Посилання

Денисюк І. Любовні історії української белетристики / Іван Денисюк // Літературознавчі та фольклористичні праці : у 3-х т. – Львів, 2005. – Т. 1 : Літературознавчі дослідження. Кн. 1. – 432 с.

Зарицька-Рупенко Л. Поетика листів Івана Франка до Ольги Рошкевич у контексті інтимного листування українських письменників / Людмила Зарицька-Рупенко // Українське літературознавство : [зб. наук. праць]. – Львів : Видавничий центр Львівського нац. ун-ту імені Івана Франка, 2010. – Вип. 72. – С. 59–66.

Мокляк О. І. Лінгвопрагматичні характеристики українських афектонімів : дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Оксана Іванівна Мокляк ; Полтавський націон. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2015. – 283 с.

Нестеренко Є. В. Епістолярна спадщина Івана Франка. Структура і функції категорій ввічливості [Електронний ресурс] / Є. В. Нестеренко, О. Л. Панкратова. – Режим доступу : http://www. rusnauka.com/32_PVMN_2011/Philologia/8_98185.doc.htm.

Рупенко (Зарицька) Л. В. Лист-зізнання в коханні як один із жанрових різновидів в інтимному епістолярії Івана Франка / Л. В. Рупенко (Зарицька) // Сучасна філологія : теорія і практика. – Одеса, 18–19 березня 2016 р. – С. 27–31.

Сабліна С. В. Засоби вираження ситуативно-психологічних та власне психологічних типів конотації в інтимних листах Івана Франка до Ольги Рошкевич / С. В. Сабліна, Т. В. Стрюк // Вісник Запорізького національного університету. Серія : Філологічні науки : [зб. наук. праць]. – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 367–370.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08