СИМВОЛІКА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ

Автор(и)

  • Марія ФІЛІПЧУК

Ключові слова:

символ, внутрішня форма, фразеологічна одиниця, народне мовлення, дискурс, етнокуль

Анотація

У статті висвітлено поняття символіки змісту фразеологічних одиниць народного мовлення; з’ясовано внутрішню форму сталих мовних одиниць; розкрито походження та джерела поповнення певних шарів української лексики; пояснено символіку та первісне значення низки обрядових лексем. Здійснено спробу реконструювати мовні одиниці на тлі обрядових контекстів, що сприятиме продуктивному вивченню мови.

Посилання

Гумбольдт фон В. Язык и философия культуры / Вильгельм фон Гумбольдт. – М. : Прогресс, 1985. – 440 с.

Жайворонок В. В. Етнолінгвістика в колі суміжних наук / В. В. Жайворонок // Мовознавство. – 2004. – № 5 – 6. – С. 23–29.

Лотман Ю. Символ в системе культуры. Труды по знаковым системам / Юрий Лотман // Учён. зап. Тартус. гос. ун-та. – 1987. – С. 56–81.

Потебня А. Мысль и язык / Александр Потебня // Эстетика и поэтика. – М. : Искусство, 1976. – 614 с.

Потебня А. О некоторых символах в славянской народной поэзии / Александр Потебня. – Х., 1914. – 123 с.

Сэпир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / Эдвард Сэпир. – М. : Прогресс, 1993. – 656 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08