ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАНІПУЛЯТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

  • Наталія ДЕРЕНЧУК

Ключові слова:

маніпулятивна стратегія, політична комунікація, мовні тактики,український політичний дискурс

Анотація

У статті окреслено проблему формування маніпулятивної стратегії в політичному дискурсі України. Основну увагу зосереджено на аналізі мовних тактик, які впливають на переконливість, створюють умови для активного використання маніпулятивної стратегії в межах політичного мовлення.

Посилання

Зайцева М. О. Засоби маніпулятивного впливу в сучасному політичному дискурсі (лінгвістичний аспект) / М. О. Зайцева // Лінгвістичні дослідження. – 2012. – № 34. – С. 101–104.

Ільницька Л. Л. Особливості використання сугестивних та маніпулятивних технологій у сучасному англомовному політичному дискурсі / Л. Л. Ільницька // Лінгвістика ХХІ століття : нові дослідження і перспективи. – К. : Логос, 2010. – С. 115–125.

Ковальова Т. П. Комунікативні стратегії і тактики впливу в німецькому політичному дискурсі (на матеріалі слоганів політичної реклами) / Т. П. Ковальова // Мовні і концептуальні картини світу. – 2013. – № 43 (2). – С. 197–204.

Козак С. В. Комунікативні стратегії як засіб маніпулятивного впливу в англомовних прес-релізах / С. В. Козак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. – 2012. – № 23. – С. 68–70.

Копнина Г. А. Речевое манипулирование : [учеб. пособие] / Г. А. Копнина. – М. : Флинта : Наука, 2014. – 176 с.

Корнійчук Ю. Р. Маніпулятивний вплив у політичному англомовному дискурсі / Ю. Р. Корнійчук // Студентські наукові записки. Серія «Філологічна». – 2009. – № 2. – С. 83–87.

Кутуза Н. В. Риторичні засоби у рекламному тексті як маніпулятивні прийоми / Н. В. Кутуза // Діалог. Медіа-студії : [зб. наук. праць]. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2005. – № 3. – С. 136–143.

Маріна О. В. Мовленнєва маніпуляція в американському політичному дискурсі / О. В. Маріна // Лінгвістичні дослідження. – 2014. – № 38. – С. 116–120.

Руда О. Г. Вибір мови як маніпулятивна стратегія / О. Г. Руда // Мова, культура і соціум в гуманітарній парадигмі // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 2009. – № 20. – С. 553–556.

Рудик І. М. Маніпуляції в українському політичному дискурсі : «газова війна», «інформаційна війна» і «російсько-грузинський конфлікт» / І. М. Рудик // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія : Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – 2009. – № 58. – С. 82–86.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08