КОМПАРАТИВНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ІЗ ЗООНІМІЧНИМ КОМПОНЕНТОМ В ЕПІЧНИХ ТВОРАХ ІВАНА БАГРЯНОГО

Автор(и)

  • Людмила ПРОКОПЧУК

Ключові слова:

компаративні фразеологізми, традиційні компаративні фразеологізми, індивідуально-авторські компаративні фразеологізми, семантичні модифікації, структурно-семантичні модифікації

Анотація

Визначено структуру й функціонально-семантичне навантаження компаративних фразеологізмів із зоонімічним компонентом, уживаних в епічних творах Івана Багряного. Розмежовано традиційні (узуальні, загальнонародні) й індивідуально-авторські фразеологізми. Проаналізовано індивідуально-авторські модифікації компаративних фразеологізмів: лексичну заміну компонентів фразеологізму, поширення його компонентного складу.

Посилання

Балаклицький М. Іван Багряний як літературна постать / М. Балаклицький // Багряний І. Вибрані твори / І. Багряний ; [упоряд. М. Балаклицький]. – К. : Смолоскип, 2006. – С. 5–41.

Баранник Н. О. Сутність та структурні особливості компаративних фразеологізмів сучасної української мови / Н. О. Баранник // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Філологія. – 2014. – № 10. – Т. 1. – С. 8−11.

Білоноженко В. М. Функціонування та лексикографічна обробка українських фразеологізмів / В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк. – К. : Наук. думка, 1989. – 156 с.

Голоюх Л. В. Порівняння як структурно-стилістичний компонент художнього тексту : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01. «Українська мова» / Л. В. Голоюх. – К., 1996. – 20 с.

Гурин І. Образне слово. Постійні народні порівняння / Іван Гурин. – К. : Дніпро, 1966. – 222 с.

Прокопчук Л. В. Порівняння в структурі простого речення (семантико-функціональний аспект) / Л. В. Прокопчук. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2005. – 131 с.

Сологуб Н. М. Біблійні образи в художній творчості І. Багряного / Н. М. Сологуб // Мовознавство. – 1993. – № 1. – С. 43–47.

Сологуб Н. М. Естетична значимість синтаксичної організації художнього тексту (на матеріалі прози І. Багряного) / Н. М. Сологуб // Проблемні питання синтаксису : [зб. статей]. – Чернівці, 1997. – С. 164–167.

Чумак О. Г. Художньо-семіотична парадигма у мовотворчості І. Багряного / О. Г. Чумак // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. – К. : Видавничий центр КДЛУ, 2001. – Вип. 4. – С. 221–226.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08