КОНЦЕПТ ГРІХ ЯК СТРИЖНЕВИЙ КОМПОНЕНТ ПАРЕМІЙНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі збірників І. Франка «Галицько-руські народні приповідки» та В. Даля «Пословицы русского народа»)

Автор(и)

  • Олена КУЦИК
  • Марія КОЛЕЧКО

Ключові слова:

концепт, малі фольклорні жанри, паремійні тексти, прислів’я, приповідки, парцела, тематична група, сектор

Анотація

У статті розглянуто особливості вербалізації концепту гріх в паремійних одиницях, представлених у збірниках І. Франка «Галицько-руські народні приповідки» та В. Даля «Пословицы русского народа». Виокремлено дві основні парцели (тематичні групи) номінативного поля «гріх» в українських та російських паремійних текстах.

Посилання

Баранська Л. Вербалізація концепту гріх у прозі Марії Матіос / Леся Баранська // Рідне слово в етнокультурному вимірі : [зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 5–14.

Клівіцька-Миронюк І. Актуалізація концепту ГРІХ в медіа дискурсі : [тези доповіді до Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20–21 березня 2015 року ] / Ірина Клівіцька-Миронюк // Сучасна філологія : теорія і практика. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 100–103.

Козина Н. О. Лингвокультурологический анализ русского концепта «грех»: на материале лексических, фразеологических и паремиологических единиц : автореф. дисс. … канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / Н. О. Козина. – Иваново, 2003. – 44 с.

Панова Л. Г. Грех как религиозный концепт (на примере русского слова «грех» и итальянского «peccato») / Л. Г. Панова // Логический анализ языка. Языки этики. – М. : Языки рус. культуры, 2000. – С. 167–177.

Семенюк О. Основи теорії мовної комунікації / Олег Семенюк, Валентина Паращук. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 240 с.

Семухина Е. Фреймовая структура концепта «грех» (на материале русских и французских фразеологизмов) / Елена Семухина // Гуманитарные исследования : [сб. науч. тр. / Астрахан. гос. ун-т ]. – Астрахань, 2008. – № 2. – С. 48–54.

Сірант А. Вербальний спосіб репрезентації концепту «спокута» у творчості письменників ІІ половини ХХ ст. / Алла Сірант // Наукові записки. Серія : Філологія : [зб. наук. праць / наук. ред. Н. Л. Іваницька]. – Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2009. – Вип. 11. – С. 322–326.

Щербачук Л. Семантичний простір концепту гріх як елемент духовного коду (на матеріалі української фразеології) / Лідія Щербачук // Вісник Запорізького університету. – 2012. – № 1. – С. 504–506.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08