ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ ТА ВІДДІЄСЛІВНІ ІМЕННИКИ І ПРИКМЕТНИКИ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ (проблеми творення та функціювання)

Автор(и)

  • Володимир ПІЛЕЦЬКИЙ

Ключові слова:

українська науково-технічна термінологія, спільнокореневі дієслова з різними афіксами, віддієслівні іменники, росіянізми, віддієслівні прикметники, що вказують на активну і пасивну здатність, семантика та функціювання

Анотація

У статті розглянуто дієслова з тотожними коренями та різними афіксами в сучасній українській науково-технічній термінології. Вказано на недоречність ужитку дієслів з постфіксомся на позначення самочинних процесів, якщо в літературній мові існують коротші назви – дієслова без постфіксів. Розглянуто засоби словотворчого засвоєння іншомовних дієслів у різних терміносистемах і описано способи уникання іншомовних суфіксів у запозичених термінах. Запропоновано шляхи заміни росіянізмів серед науково-технічних термінів-найменувань опредметнених дій. Проаналізовано також структуру і творення процесових (віддієслівних) прикметників, які вказують на активну і пасивну здатність.

Посилання

Городенська К. Синтаксична специфіка української наукової мови / Катерина Городенська // Українська термінологія і сучасність : [зб. наук. праць]. – К. : КНЕУ, 2001. – Вип. ІV. – С. 11–14.

Д’яков А. С. Основи термінотворення : Семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько. – К. : Вид. дім «КМ Academia», 2000. – 216 с.

Інверсійний словник української мови / [за ред. С. П. Бевзенко]. – К. : Наук. думка, 1985. – 811 с.

Карпіловська Є. Структурні зміни української наукової термінології протягом двадцятого сторіччя / Євгенія Карпіловська, Ольга Кочерга, Євген Мейнарович // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2004. – № 503. – С. 3–8.

Кочан І. М. Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними компонентами у сучасній українській мові / І. М. Кочан ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л. : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 520 с.

Кубайчук В. Хронологія мовних подій в Україні : зовнішня історія української мови / Віктор Кубайчук. – К. : К.І.С., 2004. – 176 с.

Мейнарович Є. Англійсько-український словник. Математика та кібернетика / Євген Мейнарович, Мирослав Кратко. – К. : Перун, 2010. – 560 с.

Моргунюк В. Творення, вживання та йменування слів, яким властива категорія виду / Виталь Моргонюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2008. – № 620. – C. 20–25.

Непийвода Н. Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект) / Наталія Непийвода. – К. : Міжнар. фін. агенція, 1997. – 303 с.

Рожанківський Р. Зведення правил унормування української фахової мови / Роман Рожанківський // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 203–209.

Таланчук П. М. Норми української науково-технічної мови. Тлумачний словник термінів з видавничої, поліграфічної та пакувальної справи / П. М. Таланчук. – К.; Л. : Ун-тет «Україна», 2006. – 664 с.

Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду : Док. і матеріали / [упоряд. Л. Масенко та ін.]. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2005. – 399 с.

Ярема С. На теми української наукової мови / Степан Ярема. – Л. : Українське т-во з механіки руйнування матеріалів, Львівське крайове братство «Рідна школа», Наукове тов-во ім. Т. Шевченка, 2002. – 44 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08