САКРАЛЬНА ЛЕКСИКА В НОВЕЛАХ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

Автор(и)

  • Ірина БІДА
  • Марія СТЕЦИК

Ключові слова:

лінгвопростір, новела, сакральна лексика, поняттєве поле, мовомислення, символ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню основних лексичних репрезентантів сакрального в новелах Василя Стефаника. Проаналізовано структурно-семантичні особливості сакральних лексем різних поняттєвих полів, визначено їхні ідейно-концептуальні функції. Зроблено узагальнення про ментальний авторський теоцентризм та органічність мовомислення в категоріях сакрального як іманентну світоглядну й стильову ознаку його новелістики.

Посилання

Гнідан О. Д. Василь Стефаник. Життя і творчість : [посіб. для вчителя] / О. Д. Гнідан. – К. : Рад. шк., 1991. – 222 с.

Данілова А. Концепт «хрест» у новелах Василя Стефаника / Алла Данілова // Семантика мови і тексту : [матеріали XI Міжнар. наук. конф.] (Івано-Франківськ, 26–28 вересня 2012 року). – Івано-Франківськ, 2012. – С. 153–156.

Єсипенко Д. Християнський світогляд Василя Стефаника : шлях духовного зростання / Дмитро Єсипенко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 11. – С. 43–48.

Єсипенко Д. Чи знають Бога герої новел Василя Стефаника? Вивчення творчості письменника у світлі християнського віровчення / Дмитро Єсипенко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 1. – С. 28–30.

Єсипенко Д. Трагічна сторінка української історії, концепти Страшного Суду і Богоматері у новелі В. Стефаника «Марія» : вивчення творчості письменника у світлі християнського віровчення / Дмитро Єсипенко // Українська література в загальноосвітній школі : [науково-методичний журнал]. – 2009. – № 6. – С. 29–32.

Іванишин П. Основні аспекти національно-духовної диференціації / Петро Іванишин // Іванишин Петро. «Покутська трійця» й літературний процес в Україні кінця XIX – початку XX століття (До 130-річчя від дня народження Василя Стефаника і Леся Мартовича) : [матеріали наук. конф. (Дрогобич, 14–15 травня 2001 року)] / Петро Іванишин. – Дрогобич, 2001. – С. 121–150.

Коршунова С. І. Василь Стефаник – художник слова / С. І. Коршунова. – Івано-Франківськ, 1996. – 272 с.

Костащук В. Володар дум селянських / Василь Костащук. – Львів : Кн. журн. вид-во, 1959. – 182 с.

Коцюбинська М. Читаючи Стефаника / Михайлина Коцюбинська // Мої обрії : в 2 т. – К. : Дух і літера, 2004. – Т. 1. – 336 с.

Мацьків П. Концептосфера Бог в українському мовному просторі : [монографія] / Петро Мацьків. – Дрогобич : Коло, 2007. – 332 с.

Німчук В. Український «Отче наш» : [хрестоматія перекладів] / Василь Німчук, Наталія Пуряєва. – К. : Грані-Т, 2013. – 228 с.

Скаб М. В. Закономірності концептуалізації та мовної категоризації сакральної сфери : [монографія] / М. В. Скаб. – Чернівці : Рута, 2008. – 560 с.

Стецик М. Сакральний лінгвопростір новелістики Василя Стефаника / Марія Стецик, Ірина Біда // Науковий вісник Чернівецького університету : [зб. наук. праць]. – Вип. 772 : Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці : Видавничий Дім «Родовід», 2016. – С. 99–105.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08