ЗАКОНОМІРНОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СКЛАДНИХ СЛІВ У КОНЦЕПЦІЇ «ЗОЛОТОЇ» ПРОПОРЦІЇ

Автор(и)

  • Лариса АЗАРОВА

Ключові слова:

багатокомпонентні композити, «золота» пропорція, лінгво-інформаційний підхід, гармонійна побудова, структурний рівень

Анотація

У статті розроблено основні положення теорії гармонійної побудови багатокомпонентних (трикомпонентних і чотирикомпонентних) складних слів в українській мові на засадах концепції «золотої» пропорції. Висунуто гіпотезу про їхню гармонійність на структурному рівні і відповідно до цього установлено особливості побудови багатокомпонентних складних одиниць. Запропоновано лінгво-інформаційний підхід як критерій оцінювання гармонійності побудови згаданих складних номінацій.

Посилання

Азарова Л. Є. Аналіз гармонійної побудови багатокомпонентних складних слів на структурному і фонетичному рівнях / Л. Є. Азарова // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства. – Одеса : Астропринт. – 2005. – № 10. – С. 157–160.

Азарова Л. Є. Комп’ютерні технології у дослідженні гармонійності побудови складних слів / Л. Є. Азарова // Мовознавчий вісник : [зб. наук. праць Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького]. – Черкаси, 2009. – Вип. 8. – С. 167–176.

Азарова Л. Є. Лінгво-інформаційний підхід як базисна форма дослідження складних номінацій на структурному рівні / Л. Є. Азарова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : [зб. наук. праць]. – 2015. – Вип. 53. – С. 13–18.

Азарова Л. Є. Методологія використання лінгво-інформаційного підходу в дослідженні гармонійної побудови складних номінацій / Л. Є. Азарова // Методичні студії : [зб. наук.-метод. праць]. – Вінниця : ДонНУ, 2015. – Вип. 4. – С. 90–103.

Азарова Л. Є. Проблема статусу іменників-юкстапозитів у сучасному мовознавстві / Л. Є. Азарова, Л. А. Радомська // Наук. вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : [зб. наук. праць]. – Херсон : Вид. ХДУ, 2009. – Вип. 9. – С. 238–242.

Азарова Л. Є. Структурна та фонетична побудова складних одиниць у концепції «золотої» пропорції : [монографія] / Л. Є. Азарова. – Вінниця : Вінобл-друкарня, 2001. – 284 с.

Азаров О. Д. Аналогово-цифрове порозрядне перетворення на основі надлишкових систем числення з ваговою надлишковістю : [монографія] / О. Д. Азаров. – УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. – 232 с.

Васютинский Н. А. Золотая пропорция / Н. А. Васютинский. – М. : Молодая гвардия, 1990. – 238 с.

Радо-В. Р. Жизнь Пастера / Рене В.-Радо ; [сокр. пер. с последнего франц. изд. А. Н. Калитеевской]. – М. : Наука, 1950. – 424 с.

Соколов А. А. Математические закономерности электрических колебаний мозга / А. А. Соколов, А. Я. Соколов. – М. : Наука, 1975. – 98 с.

Стахов А. П. Алгоритмическая теория измерения / А. П. Стахов. – М. : Знание, 1979. – 37 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08