МАЛА БАТЬКІВЩИНА ІВАНА ФРАНКА: ОНОМАСТИЧНИЙ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Віра КОТОВИЧ

Ключові слова:

антропонім, ойконім, гідронім, оронім, мікротопонім, Іван Франко, ономастика, лінгвокультурологія

Анотація

У статті в контексті експлікації ономастичного та лінгвокультурологічного кодів проаналізовано оніми «Нагуєвицького циклу». Розглянуто значення антропонімів Франко, Кульчицька, Іван, ойконіма Нагуєвичі, гідронімів Радичівка, Збір, Бар, ороніма Діл, мікротопоніма Гостиславлє та низки інших мікротопонімів Франкового села. Підтверджено думку, що онім є мікротекстом, розшифрування якого демонструє не лише важливу лінгвістичну інформацію, а й культурологічні засади власної назви.

Посилання

Бучко Г. Історична та сучасна українська ономастика : Вибрані праці / Ганна Бучко, Дмитро Бучко. – Чернівці : Букрек, 2013. – 456 с.

Бучко Д. Іван Франко – основоположник української антропоніміки / Дмитро Бучко // Іван Франко : дух, наука, думка, воля : [матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка]. – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 85–96.

Волчко-Кульчицький І. Історія села Кульчиць і роду Драґо-Сасів / Іван Волчко-Кульчицький. – Дрогобич : Відродження, 1995. – 392 с.

Горак Р. Іван Франко. Рід Якова / Роман Горак, Ярослав Гнатів. – Львів : Львівський літературно-меморіальний музей Івана Франка, 2000. – 232 с.

Горак Р. Легенди Нагуєвич / Роман Горак // Франкова криниця. – Трускавець, 1994. – 15 с.

Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856–1886) / Ярослав Грицак. – К. : Критика, 2006. – 632 с.

Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию : [пер. с нем. под oбщ. ред. Г. В. Рамишвили] / Вильгельм фон Гумбольдт. – М. : ОАО ИГ «Прогресс», 2000. – 400 с.

Дем’ян Г. Село Івана Франка Дрогобицького району Львівської області. Мікротопонімічний опис. 36 арк. / Г. Дем’ян // Відділ рукописів ЛНБ ім. В. Стефаника. Ф. 207.

«І знову бачу тя, село моє родинне…» (вибрані праці Івана Франка про Нагуєвичі) / [упор., передмова і коментарі Володимира Галика]. – Дрогобич : Коло, 2007. – 144 с.

Неопалима Ярина : [фотоальбом] / О. Барадна ; [за ред. Б. Барадного ; фотоіл. І. Фецяка]. – Дрогобич : Коло, 2009. – 64 с.

Новий Завіт. – Львів : Свічадо, 2006. – 693 с.

Пастух Р. Дрогобиччина : свідки епох : [енциклопедична книга-альбом] / Роман Пастух, Петро Сов’як, Ігор Шимко. – Дрогобич : Коло, 2012. – 488 с.

Сокіл Н. Мікротопоніми Франкового села / Наталія Сокіл // Українське літературознавство. – 2009. – Вип. 72. – С. 99–107.

Стрижак О. C. Франки (матеріали до «Етимологічного словника етнонімів України») / О. С. Стрижак // Актуальні питання антропоніміки / [відп. ред. І. В. Єфименко]. – К. : Академперіодика, 2005. – С. 218–229.

Федурко М. Оніми Дрогобиччини : лінгвокультурологічний аспект / Марія Федурко, Віра Котович // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Серія : Педагогічні науки. – 2016. – № 1 (303). – Т. ІІ. – С. 70–76.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08