ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ СЛОВО В ПОЕЗІЇ ІВАНА ФРАНКА (на матеріалі збірки «З вершин і низин»)

Автор(и)

  • Марія ФЕДУРКО
  • Анна ОГАР

Ключові слова:

концепт, провідний концепт, концептуальний компонент, вербалізатор концепту

Анотація

У статті йдеться про мовне вираження концепту слово у збірці поезій Івана Франка «З вершин і низин». З’ясовано, що засоби актуалізації та структура концепту зумовлені життєвими настановами поета, його суспільно-політичною позицією, гуманістичними та демократичними прагненнями. Окрім зафіксованих лексикографічними джерелами компонентів, слово подано також як стимул справедливої боротьби та як символ волі, втілення духу, «вогню», поетового натхнення і його жертовності.

Посилання

Бабич Н. Концепти «думка», «слово» у наукових працях Івана Франка [Електронний ресурс] / Надія Бабич. – Режим доступу : http://institutes.lnu.edu.ua/franko/wpcontent/uploads/sites/7/ivan-franko-zbirnyk-2010-t02/15Nadiya_Babych.pdf.

Бибик С. П. Словник епітетів української мови / С. П. Бибик, С. Я. Єрмоленко, Л. О. Пустовіт ; [за ред. Л. О. Пустовіт]. – К. : Довіра, 1998. – 431 с.

Гладир Ю. Ф. Концепт слово у поезії Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / Ю. Ф. Гладир. – Режим доступу : http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/11/4.4.8.pdf.

Єрмоленко С. «Якби ти знав як много важить слово…» [Електронний ресурс] / Світлана Єрмоленко. – Режим доступу : http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine66-67-1.pdf.

Жайворонок В. Українська етнолінгвістика : Нариси : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Віталій Жайворонок. – К. : Довіра, 2007. – 262 с.

Кононенко В. І. Символи української мови / В. І. Кононенко. – Івано-Франківськ : Плай, 1996. – 272 с.

Мех Н. Інтерпретація концептів слово, мова в українській культурній традиції / Наталія Мех. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – 211 с.

Мех Н. О. Наскрізні концепти Григорія Сковороди / Н. О. Мех. – К. : Ін-т української мови НАН України, 2005. – 237 с.

Скаб М. В. Концептуалізація сакральної сфери в українській мові : автореф. дис. … д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / М. В. Скаб. – К., 2009. – 36 с.

Скаб М. Концепт «душа» у творчості Івана Франка [Електронний ресурс] / Марія Скаб. – Режим доступу : http://institutes.lnu.edu.ua/franko/wp-content/uploads/sites/7/ivan-franko-zbirnyk-2010-t02/14Mariya_Skab.pdf.

Фаріон І. Шевченків концепт слово у рецепції Дмитра Донцова [Електронний ресурс] / Ірина Фаріон. – Режим доступу : http://www.old.svoboda.org.ua/dopysy/dopysy/021841.

Федурко М. Феномен мови-слова у просторі Шевченкового світу / Марія Федурко // Рідне слово в етнокультурному вимірі : [зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – С. 68–77.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08