ОНІМНИЙ ПРОСТІР ОПОВІДАННЯ ІВАНА ФРАНКА «ГЕРОЙ ПОНЕВОЛІ»

Автор(и)

  • Олеся СКОЛОЗДРА-ШЕПІТКО

Ключові слова:

онімний простір, ядро, периферія, функції онімів, антропонім, топонім, урбанонім, гемеронім

Анотація

У статті проаналізовано особливості онімного простору оповідання Івана Франка «Герой поневолі». З’ясовано, які оніми формують ядро онімного простору, а які власні назви належать до периферії. Описано стилістичні функції онімів у канві художнього твору.

Посилання

Белей Л. О. Функціонально-стилістичні можливості української літературно-художньої антропонімії ХІХ–ХХ століття / Л. О. Белей. – Ужгород, 1995. – 119 с.

Гуняк М. Ф. Творчість Івана Франка початку ХХ ст. (особливості етико-антропологічного та історіософського аналізу) : дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Михайло Федорович Гуняк. – Львів, 1999. – 173 с.

Денисюк І. «Усе мистецьке є символом» (розшифровані й нерозшифровані символи у «Перехресних стежках») / Іван Денисюк // Невичерпність атома. Серія : Франкознавчі студії. Вип. 2 / [упоряд. та передм. Т. Пастуха]. – Львів, 2001. – С. 101–109.

Швець А. І. Кримінальний сюжет і проблеми художнього психологізму та характеротворення у прозі Івана Франка : дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Алла Іванівна Швець. – Львів, 2002. – 218 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08