ПОЕМА ІВАНА ФРАНКА «МОЙСЕЙ» ЯК ЛІНГВОМЕНТАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН

Автор(и)

  • Марія СТЕЦИК

Ключові слова:

інтерпретація, образ, метафора, концепт, мовомислення, синкретизм, прецедентний онім, кордоцентризм

Анотація

У статті досліджено різні грані інтелектуально-духовних та ідейно-естетичних можливостей слова та словообразу, втілених Іваном Франком у поемі «Мойсей», а також з’ясовано, як реалізація потенційних властивостей мови дозволяє поетові виражати художніми засобами своє розуміння світу, людини, історії, виявляти активну авторську позицію. Зроблено узагальнення, що авторський філософсько-світоглядний максималізм знаходить адекватний вияв у максималізмі мовомислення. Осмислення поеми Івана Франка «Мойсей» з погляду моделювання світоуявлення зможе частково доповнити лінгвостилістичні та поетологічні розробки цієї проблеми у світлі сучасних лінгвостилістичних теорій.

Посилання

Баган О. Іван Франко : інтерпретації : [зб. статей] / Олег Баган. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 184 с.

Вільчинська Т. Концепт «Бог» у поемі Івана Франка «Мойсей» / Тетяна Вільчинська // Іван Франко : дух, наука, думка, воля : [матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.)]. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – Т. 2. – С. 113–121.

Гольберг М. Франкознавчі етюди / Марк Гольберг. – Дрогобич : Коло, 2007. – 164 с.

Ґрещук В. Поетична творчість Івана Франка і розвиток лексики української літературної мови кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Василь Ґрещук // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : [матеріали Міжнар. наук. конф.]. – Львів : Світ, 1998. – С. 686–690.

Денисюк І. Франкознавство : здобутки, втрати, перспективи / Іван Денисюк // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : [матеріали Міжнар. наук. конф.]. – Львів : Світ, 1998. – С. 7–35.

Іванишин П. Печать духу : національно-екзистенціальна Франкіана / Петро Іванишин. – Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2006. – 96 с.

Ковалик І. Лексика поетичних творів Івана Франка / Іван Ковалик, Ірина Ощипко, Левко Полюга. – Львів, 1990. – 264 с.

Кононенко В. Рідне слово / Володимир Кононенко. – К. : Богдан, 2002. – 303 с.

Корнійчук В. Ліричний універсум І. Франка : [монографія] / Валерій Корнійчук. – Львів, 2004. – 320 с.

Павличко Д. Сучасні акценти у поемі Івана Франка «Мойсей» / Дмитро Павличко // Іван Франко. «Мойсей». – Дрогобич : Коло, 2005. – С. 5–30.

Полюга Л. Слово в поетичному тексті І. Франка / Левко Полюга. – Львів, 1997. – 186 с.

Полюга Л. «І підеш ти в мандрівку століть з мого духа печаттю» (Іван Франко про джерела збагачення національної мови, культури, духовності) / Левко Полюга // Іван Франко : дух, наука, думка, воля : [матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.)]. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – Т. 2. – С. 5–11.

Русанівський В. М. Історія української літературної мови / В. М. Русанівський. – К. : Артек, 2002. – С. 227–228.

Сербенська О. Духовність в картині світу Мислителя / Олександра Сербенська // Іван Франко : дух, наука, думка, воля : [матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.)]. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – Т. 2. – С. 12–20.

Скаб М. Концепт «душа» у творчості Івана Франка / Марія Скаб // Іван Франко : дух, наука, думка, воля : [матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.)]. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – Т. 2. – С. 141–151.

Франкіана Василя Сімовича / [упоряд., передмова та приміт. Марії Білоус і Зеновія Терлака]. – Львів, 2004. – 234 с.

Шалата М. Коментарі / Михайло Шалата // Іван Франко «Мойсей». – Дрогобич : Коло, 2005. – С. 97–125.

Шалата М. Світова великість поета (Іван Франко) : Літературно-критична студія / Михайло Шалата. – Дрогобич : Коло, 2012. – 120 с.

Щербак М. Фразеопростір поеми Івана Франка «Мойсей» : концептуальний та експресивний аспекти / Марія Щербак, Мирон Яким // Іван Франко : дух, наука, думка, воля : [матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.)]. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – Т. 2. – С. 236–244.

Яким М. Фраземіка поеми Івана Франка «Мойсей» / Мирон Яким, Орест Пілько. – Дрогобич : Коло, 2005. – 68 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08