ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ В ПОВІСТІ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО «КАЙДАШЕВА СІМ’Я»

Автор(и)

  • Олександра КУРИЛО

Ключові слова:

фразеологічні одиниці, лексико-граматичні розряди фразеологічних одиниць, тематичні групи фразем, власне фраземи, метафоричні вирази, прислів’я, приказки, усталені вирази

Анотація

У статті проаналізовано фразеологічні одиниці з повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я», виокремлено їхні тематичні групи, співвіднесено з лексико-граматичними розрядями, висвітлено особливості та стилістичні функції їх. Крім того, на основі укладеної картотеки фразеологічних одиниць виділено та охарактеризовано групи стійких словосполучень (власне фраземи, прислів’я і приказки та метафори), скласифіковано метафоричні вислови за базовим словом, описано групи стійких одиниць за характером підрядного сполучника, здійснено аналіз структури й семантики усталених виразів твору.

Посилання

Александрова С. П. Фразеологізми в загальнонародній мові та художньому тексті / С. П. Александрова // Мовознавство. – 1993. – № 6. – С. 84–92.

Бодик О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : [навч. посіб.] / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 414 с.

Удовиченко Г. М. Фразеологічний словник української мови : у 2-х т. / Г. М. Удовиченко. – К. : Вища шк., 1984. – 984 с.

Ужченко Г. М. Українська фразеологія / Г. М. Ужченко, Л. Г. Авксентьєв. – Х. : Основа, 1990. – 167 с.

Устенко Л. Ф. Особливості функціонування фразеологічних одиниць у різних стилях української мови / Л. Ф. Устенко // Наукові записки НДУ імені М. В. Гоголя. Філологічні науки. – 2011. – С. 40–44.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08