№ 47 (2021): Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія»

					##issue.viewIssueIdentification##

Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2021. Випуск 47. 278 с.

Рекомендовано до друку 28.12.2021 р.

DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.47

Опубліковано: 2022-01-27

Весь випуск

Статті