МУЛЬТИМОДАЛЬНІ ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЗАБОРОНИ В АНГЛОМОВНИХ ІНФОГРАФІЧНИХ ТЕКСТАХ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.47.15

Ключові слова:

заборона, піктограма, вербальний відповідник, пояснення, мультимодальний текст

Анотація

Статтю присвячено дослідженню англомовних інфографічних текстів із теми COVID-19. Увагу зосереджено на спектрі засобів, які покликані репрезентувати заборону певних дій у період пандемії. Встановлено, що саме цей сегмент інформації ілюструють за посередництвом піктограм, які різні за розмірами та формою. Більшість виявлених піктограм мають форму кола, значно менша частина фігурує у формі квадрата. Причому всі кола мають чітке обрамлення здебільшого червоного кольору та перехресну лінію, яка підсилює заборону виконання певної дії. Окрім того, кількість піктограм у кожному тексті варіюють. Переважно всі тексти сфокусовані на використання кількох піктограм, які візуально актуалізують небажаність контактування з індивідами, уникання відвідин громадських місць, дотиків обличчя, а саме: носа, рота, очей. Також зовсім небажаним є потискання рук, що символізує привітання та обійми. Обґрунтовано, що продуценти цих текстів також акцентують увагу реципієнтів на небажаності користування громадським транспортом та роботи в офісі, якщо останні мають будь-які ознаки хвороби. На основі здійсненого аналізу встановлено, що частину представлених піктограм складно зрозуміти, якщо не враховувати вербального складника. Тож у таких текстах доцільним є використання останнього, який і допомагає декодувати істинну семантику. Оскільки представлені тексти присвячені темі здоров’я, у них найбільше уваги приділено піктограмам з відповідними вербальними поясненнями, які виражають наказовим способом, найчастіше вдаючись до лексем на зразок don’t, avoid, touch, have як початкових заборонних інструментів. Одиничні вербальні речення без урахування візуального елемента можуть мати антонімічне трактування. У таких випадках лише завдяки піктограмі зрозуміло, що йдеться про заборону, а не про дозвіл виконувати певні дії.

Посилання

Макарук Л.Л. Паралінгвальні засоби як механізми впливу та маніпуляції в сучасному англомовному мультимодальному рекламному дискурсі. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика : зб. наук праць. Серія: Філологія. Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М. 2018. Вип. 23 (2). С. 148–164.

Макарук Л.Л. Проблеми дослідження семіотично ускладнених текстів. Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. Германська філологія. 2014. Вип. 692–693: С. 67–70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnugf_2014_692-693_22 (дата звернення: 12.10.2021).

Макарук Л.Л. Візуалізація як характерна ознака сучасного англомовного газетного дискурсу. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. 2012. № 6 (231). С. 47–52.

Kress G. Literacy in the New Media Age. London; New York : Routledge, 2003. 208 p.

Norris S. Modal Density and Modal Configurations: Multimodal Actions. The Routledge Handbook of Multimodal Analysis / ed. by C. Jewitt. London; New York : Routledge, 2009. P. 78–91.

O’Halloran K.L., Smith B.A. Multimodal Studies: Exploring Issues and Domains (Routledge Studies in Multimodality). 1st Edition. New York; London : Routledge. 2014. P. 1–41.

Van Leeuwen T. Introducing Social Semiotics. London : Routledge, 2004. 320 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-27