КРИМПЛЕНОВЕ ЩАСТЯ: РАДЯНСЬКИЙ ОДЯГ – ОБРАЗ ЧАСУ В СУЧАСНІЙ ПРОЗІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.47.8

Ключові слова:

радянське повсякдення, іронія, сарказм, ретропростір, ностальгія за радянським, художня деталь

Анотація

У статті досліджено художню реконструкцію в сучасній прозі повсякдення радянської людини (твори М. Гримич «Юра», О. Забужко «Музей покинутих секретів», І. Карпи «З роси, з води і з калабані», М. Лаюка «Баборня»). Розглянуто зображення одягу як маркера минулого. Використано герменевтичний, проблемно-тематичний, порівняльно-історичний, біографічний методи дослідження. Виявлено, що в текстах про радянське минуле сучасні письменники наповнюють художній простір достовірністю і відповідним колоритом, відновлює втрачену або деформовану постколоніальну пам’ять. Це важливо для вдумливого осягнення минулого. Смисловими деталями у творах про радянське минуле є образи одягу людей різних соціальних груп, ґендерного й вікового складу. У романі «Музей покинутих секретів» О. Забужко виявлено символічність і впізнаваність образів, що ілюструють повсякдення. Описуючи одяг, авторка пояснює людські стосунки на тлі усталених норм радянського суспільства, що приречене на незворотну руйнацію. І. Карпа у творі «З роси, з води і з калабані» викриває безглуздя радянських норм життя, налаштовуючи на критичне сприйняття правди. Зображення повсякденного одягу радянської дитини, а особливо шкільної форми в цій книзі, іронічне й карикатурне. У романі М. Лаюка образ одягу радянської вчительки доповнює антураж ретропростору, демонструє соціальний стан та вдачу людини. Акценти на учнівській формі засвідчують тоталітарність радянської системи виховання, одноликість юних громадян, штампованість їхніх прагнень. М. Гримич у романі «Юра» виразно показала смаки в одязі головної героїні Клавки – персони зі столичної еліти. Це дало змогу виявити контраст соціальних пластів у Радянському Союзі. Отже, художнє увиразнення одягу в сучасному українському романі про радянський час створює антураж минулого, виявляє типові риси зовнішнього вигляду людей. За допомогою іронії, сарказму, карикатури письменники показують достовірні картини колишнього життя, руйнують міфи про «щастя» радянського громадянина.

Посилання

Голобородько Я. Ірена Карпа – флореаль стьоб-реальності. ZN, UA. 12.11.2010. URL: https://dt.ua/CULTURE/irena_karpa__floreal_stob-realnosti.html (дата звернення: 19.03.1921).

Гримич М. Юра : роман. Київ : Нора-Друк, 2020. 352 с.

Забужко О. Музей покинутих секретів : роман. Київ : Комора, 2013. 832 с.

Карпа І. З роси, з води і з калабані. Харків : Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. 496 с.

Киридон А. Спогади і постпам’ять у символьній системі координат (ре)конструювання минулого. Життя «по-радянськи»: проблеми вивчення та інтерпретації (із циклу «Повсякдення: візії та смисли») : збірник матеріалів ІV Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 27–28 квітня 2018 р., м. Вінниця / за ред. О. Коляструк ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Вінниця : ТОВ «Твори», 2019. С. 105–116.

Коцарєв О. Що означає слово «Баборня», або Новий український прозаїк. Друг читача. 10.11.2016. URL: https://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/review/47216/ (дата звернення: 14.03.2019).

Лаюк М. Баборня : роман. Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. 304 с.

Любавський Р. Студії з робітничої історії в Україні : «радянські» сюжети та пострадянські контексти. Життя «по-радянськи»: проблеми вивчення та інтерпретації (із циклу «Повсякдення: візії та смисли») : збірник матеріалів ІV Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 27–28 квітня 2018 р., м. Вінниця / за ред. О. Коляструк ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Вінниця : ТОВ «Твори», 2019. С. 22– 31.

Поліщук Я. Наші прекрасні шістдесяті (?). Буквоїд. 22.01.2021. URL: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2021/01/22/105515.html (дата звернення: 24.06.2021).

Поліщук Я. Пошуки Східної Європи : тіні минулого, міражі майбутнього. Чернівці : Книги-ХХІ, 2020. 192 с.

Семків Р. Леді Ґодіва із країни дулібів. Літературна дефіляда. Сучасна українська критика про сучасну українську літературу. Київ : Темпора, 2012. С. 404–427.

Шльоґель К. Археологія комунізму, або Росія у ХХ столітті. Реконструкція картини / пер. з нім. І. Витрикуш. Київ : Дух і літера, 2018. 120 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-27