ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДІЄСЛІВ, ПРИКМЕТНИКІВ ТА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОГОДИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.47.26

Ключові слова:

дієслово, погода, іменник, прикметник, фразеологізми

Анотація

Метою статті є висвітлення особливостей уживання в англійській мові дієслів, прикметників та фразеологізмів на позначення погоди. Знання таких особливостей – важливий складник міжкультурної комунікації, адже допомагає уникнути комунікативних невдач, уживання конструкцій у неправильному контексті чи випадкового використання слів, які мають цілком інше емоційне забарвлення. У процесі дослідження використано методи аналізу та синтезу, дедуктивного та порівняльний методу, також прийоми лексикографічного аналізу. Наукова новизна й актуальність статті полягає в доланні кордонів міжкультурної комунікації, зокрема на тему погоди. Дієслово є основною частиною мови. У контексті погоди воно має одне з основних семантичних значень: вказує на стан погоди та зміну цього стану. Розуміння конотації дієслова, доцільності його вживання, особливостей поєднання з тією чи тією частиною мови стирають міжкультурні бар’єри. Англійська мова потребує підмета, коли йдеться про погоду, натомість в українській мові підмет можна опускати, хоч це і не є обов’язковою умовою. Дедуктивним методом можна встановити, що загалом мови слов’янської групи можуть користуватись двома варіантами: дієсловом із використанням підмета або ж дієсловом без використання підмета. У статті розглянуто іменники та прикметники на позначення погоди, а також фразеологізми, які стосуються погоди та розмов про неї. У результаті встановлено основні особливості вживання дієслова на позначення погоди в англійській та українській мовах, здійснено зіставний аналіз цих особливостей для встановлення схожих та відмінних ознак в мовах.

Посилання

Безпояско О., Городенська К., Русанівський В. Граматика української мови. Морфологія : підручник. Київ : Либідь, 1993. С. 157–160.

Білоноженко В. Фразеологічний словник української мови / АН України, Ін-т укр. мови ; редкол. : Л. Паламарчук (гол.) та ін. Київ : Наукова думка, 1993.

Журавська Ю., Білецька О. Особливості синоптичних текстів (на матеріалі англійської, німецької, російської та української мов). 2019. 5 c.

Звонська Л. Енциклопедичний словник класичних мов. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2017. С. 419–421.

Кочерга О., Пілецький В. Процесові прикметники в науковій мові. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2010. С. 23–26.

Требик А. Опис погоди на англійській мові з перекладом: текст і слова по темі. URL: http://poradu24.com/english/opis-pogodi-na-anglijskij-movi-z-perekladom-tekst-i-slova-po-temi.html.

Фразеологізм. Вікіпедія : вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%BC.

Bleotu A.C. Why Does IT Always Rain on Me? On Weather Verbs, 2012. 23 p.

Bolinger D. Adjectives in English: Attribution and Predication. Lingua. 1967. № 18. P. 1–34.

Cambridge dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/thesaurus/.

Climate and Nature of Great Britain / Climate of Ukraine. URL: https://english-iec.at.ua/load/climate_and_nature_of_great_britain_climate_of_ukraine/4-1-0-157.

Collins dictionary. URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus.

Fillmore C.J. Lexical Entries for Verbs. Foundations of Language. 1968. № 4. P. 373–393.

Lakoff G. Stative Adjectives and Verbs in English. Report NSF-17. The Computation Laboratory, Harvard University. Cambridge : MA, 1966.

Levin B. English Verb Classes and Alternations : A Preliminary Investigation. Chicago : University of Chicago Press, 1993. IL.

Merriam Webster Thesaurus. URL: https://www.merriam-webster.com/.

Nowlis V. Research with the Mood Adjective Check List. Affect, cognition, and personality: Empirical studies / S.S. Tompkins & C.E. Izard (Eds.). Springer. 1965.

Proceedings of the First Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students, 2012. P. 59–81.

Ruwet Nicolas. Chapter 3, On Weather Expressions, and Chapter 4, Weather Verbs and the Unaccusativity Hypothesis. Syntax and Human Experience, translated by John Goldsmith. Chicago : University of Chicago Press, 1991.

Stewart A.E. Affective Normative Data for English Weather Words. College of Education, University of Georgia, 2020.

Thesaurus. URL: https://www.thesaurus.com/.

Whenever God Shines His Light. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Whenever_God_Shines_His_Light.

Yoon H.J. Expletive It in English. Studies in Generative Grammar. 2003. Vol. 13. № 4. P. 685–691.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-27