№ 50 (2022): Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія»

					##issue.viewIssueIdentification##

Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2022. Випуск 50. 242 с.

Рекомендовано до друку 24.03.2022 р.

DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.50

Опубліковано: 2022-10-17

Весь випуск

Статті