ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ У АВТОБІОГРАФІЧНИХ ТВОРАХ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ МЕЙ МАСК «ЖІНКА, В ЯКОЇ Є ПЛАН»)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.50.16

Ключові слова:

ґендер, автобіографія, жіноче письмо, чоловіче письмо, тематика жіночого письма, тематика чоловічого письма.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню ґендерних особливостей автобіографічних творів, а саме розмежуванню чоловічої й жіночої тематик твору, окресленню особливостей їх висвітлення, а також визначенню їхніх співвідношень у творі Мей Маск «Жінка, в якої є план». У ній проаналізовано праці провідних науковців із проблем ґендерного письма; висвітлено його ключові риси; досліджено особливості концепції ґендерної ідентичності на тематичному рівні через відтворення певних мовленнєвих ситуацій, стереотипів і їх втілення в думках та судженнях. Результати дослідження засвідчують наявність рис не тільки жіночого, а й чоловічого письма в жіночому автобіографічному творі Мей Маск «Жінка, в якої є план» і відбивають їх пропорцію у відсотковому співвідношенні. Найбільш розкритими є так звані заборонені теми (риси жіночого письма), до яких відносимо опис жіночого здоров’я, вагітності, пологів, насильства у сім’ї; вони становлять 23,5% від обсягу загальної тематики. Далі виділяємо тему жіночого «Я»/ жіночності: авторка акцентує увагу на розкритті жіночої привабливості, відкиданні стереотипів стосовно жінок та описує свої стосунки з матір’ю. На цю тему припадає 22,9%. Тема кар’єри, що характеризує насамперед чоловіче письмо, представлена 17,0% та розкриває професійний шлях авторки з описом її успіхів та невдач. Суттєвими за обсягом висвітлення є теми, характерні для жіночого письма, а саме: опис кризових станів та внутрішніх переживань, зумовлених кризовими ситуаціями в житті авторки – 15,0%, тема сім’ї й дитинства – 9,2%, тема материнства та дітей – 8,5%. Найменш розритою є тема ідеального батьківства, яка є рисою чоловічого письма і становить 3,9% загальної тематики. Отже, Мей Маск поєднує у своєму творі тематику і чоловічого, і жіночого письма, хоч жіночі теми все ж переважають та становлять 79,1%, тоді як чоловіча тематика охоплює лише 20,9%. Серед найбільш розкритих тем жіночої тематики виділяємо висвітлення заборонених тем, а серед чоловічих – тему кар’єри. Це вказує на те, що авторка є сильною особистістю, яка долає стереотипи ординарної жінки та спроможна оновити зразок класичної жінки, демонструючи силу її характеру.

Посилання

Башкирова О.М. Ґендерні художні моделі сучасної української романістики : дис. д-ра філ. наук : 23.12.19. Київ, 2019. 464 с.

Вулф В. Власний простір. Київ : Альтернативи, 1999. 66 с.

Гундорова Т.І. FEMINA MELANCHOLICA. Стать і культура в ґендерній утопії Ольги Кобилянської : монографія. Київ : Критика, 2002. 272 с.

Иваницкий В.Г. «От женской литературы – к «женскому роману»?» (Парабола самоопределения современной женской литературы). Общественные науки и современность. 2000. № 4. С. 151–163.

Сиксу Х. Хохот Медузы. Введение в гендерные исследования. Часть 2 : Хрестоматия. Харьков– Санкт-Петербург : Алетейя, 2001. С. 799–821.

Теоретико-методологічні засади ґендерних студій з літературознавства. Ґендерні студії в літературознавстві : навчальний посібник / за ред. В.Л. Погребної. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2008. С. 6–20.

Шаф О.В. Ґендерно-психологічні аспекти української лірики ХХ століття : монографія. Київ : ВЦ «Просвіта», 2019. 608 с.

Irigaray L. When our lips together. Signs. 1980. Vol. 6. № 1. Р. 69–79. DOI: https://doi.org/10.1086/493777.

Jelinek Estelle C. The Tradition of Women’s Autobiography: From Antiquity to the Present. Boston : Twayne Publishers, A Division of G.K. Hall & Co, 1986. 360 р.

Musk M. A woman makes a plan : advice for a lifetime of adventure, beauty, and success. New York : Viking Life, 2019. 167 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-18