ЦІЛІСНЕ ОХОПЛЕННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «ПОДЯКА» РІЗНОЧАСТИНОМОВНИМИ КОМПОНЕНТАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.50.22

Ключові слова:

лексико-семантичне поле, лексико-семантична група, парадигма, цілісне охоплення лексико-семантичного поля.

Анотація

У представленій статті на основі дефініцій лексикографічних джерел сучасної німецької мови та корпусних даних визначено семантичну силу парадигматичних зв’язків лексико-семантичного поля зі значенням подяки. Отримані результати проаналізовано та наведено в таблицях. Вони дають підстави виснувати, що саме квантитативні методи забезпечують високий ступінь об’єктивності отриманих результатів. Це підтверджують також численні дослідження лінгвістів Чернівецького та Одеського національних університетів, здійснені щодо низки лексико-семантичних груп. Автор виходив із припущення, що визначення семантичної сили парадигматичних зв’язків у лексико-семантичній групі іменників, прикметників та дієслів зі значенням подяки сприятиме уточненню даних, отриманих у результаті попередньо проведеної інвентаризації ЛСГ, а також дасть змогу детальніше описати властивості компонентів групи. В основу аналізу фактичного матеріалу покладено доведене твердження, відповідно до якого компоненти семантичної структури слова у словниковій статті розміщені не хаотично, а в ієрархічній послідовності. Підтверджено, що найбільша вага, а отже, і сила зв’язку характерна для того слова, яке найближче розташоване до пояснюваного та має високу частоту вживання в текстовому корпусі. На основі текстових даних встановлено, що найвагомішими в контексті аналізованої проблеми є парадигми І.2 (669879; Dankbarkeit) як формальний маркер вираження подяки та І.3 (5116; Anerkennung) – визнання як вираження вдячності. Менш релевантною є парадигма І.4 (2461; Geschenk) як подяка віддякою; достатньо низьку частоту вживання демонструють компоненти І.1 (130; Dankgefühl) на позначення почуття вдячності. Компоненти прикметникових та дієслівних парадигм довантажують лексико-семантичне поле подяки, вказуючи на вдячність з огляду на результативність, економічну вигоду від використання активів, вдячність як залежність від іншої людини, відчуття обов’язку вдячності за раніше надану допомогу.

Посилання

Левицкий В.В. Статистическое изучение лексической семантики : учеб. пособие. Киев : УМК ВО, 1989. 156 с.

Мангеймський корпус німецької мови (COSMAS). URL: ids-mannheim.de).

Угринюк Р.В., Петрина Х.В. Парадигматичні звʼязки між компонентами лексико-семантичної групи на позначення ПОДЯКИ в сучасній німецькій мові (за даними лексикографічних джерел). Актуальні проблеми сучасної іноземної філології : Матеріали III Всеукраїнської заочної студентської науково-практичної конференції (17 квітня 2015 року). Рівне : РДГУ, 2015. С. 73–75.

Bulitta E., Bulitta H. Das grosse Lexikon der Synonyme. Frankfurt am Main : S. Fischer Verlag GmbH, 2005. 1049 s.

Bünting K., Karatas R. Deutsches Wörterbuch. Chur/Schweiz : Isis Verlag AG, 1996. 1472 s.

Duden. Das Synonymwörterbuch. 3, völlig neu erarbeitete Auflage. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich : Dudenverlag, 2004. Bd. 8. 1104 s. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim. Wien; Zürich : Dudenverlag, 1996. 1816 s.

Görner H., Kempcke G. Synonymwörterbuch. Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1974. 643 s.

Lingen. Neues deutsches Wörterbuch. Köln : Lingen Verlag, 2003. 1055 s.

Peltzer K., Normann R. Das treffende Wort : Wörterbuch sinnverwandter Ausdrücke. Thun : Ott Verlag, Aufl.19, 1994. 695 s.

Wahrig G. Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Gütersloh : Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH, 1994. 1824 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-18