ЖАНРОВИЙ ДИСКУРС ПРОЗИ ЛЕСІ РОМАНЧУК

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.50.3

Ключові слова:

Леся Романчук, жанр, роман, романний цикл, мелодрама, фентезі, роман-коктейль.

Анотація

У статті розглянуто жанрову самобутність прози Лесі Романчук. Доведено, що романістика тернопільської письменниці – оригінальне явище сучасної української літератури, недостатньо вивчене в контексті жіночого письма. Тож очевидною є потреба поглиблення наукових уявлень про жанрову природу жіночої творчості на прикладі романного текстотворення Лесі Романчук. У цьому полягає актуальність нашої статті. Мета студії – дослідити прозовий доробок Лесі Романчук крізь призму жанрових домінант. Її досягнення передбачає вирішення таких конкретних завдань: окреслити творчу індивідуальність Лесі Романчук; визначити жанрові ознаки мелодрами у романному доробку письменниці; осмислити поетику постмодерністської гри у її романах. Аналіз епічних циклів «Не залишай…», «Цвіте терен», «Місто карликів», «Граvitaція», роману «Лицарі любові і надії» засвідчив модерністське мислення письменниці з елементами постмодернізму. Осмислено процес дифузії жанрових конструкцій: любовного, мелодраматичного, психологічного, фентезійного та інших різновидів роману, зокрема визначено вплив модерністської поетики в мелодраматичному книгосеріалі «Не залишай…»; окреслено типологічні ознаки роману-фентезі на прикладі роману «Місто карликів», для якого характерні інтригуючі події, містика, химерні переплетення трагедійного минулого з почасти фарсовим сьогоденням та ін.; виявлено ознаки постмодерністського мислення письменниці в романі-коктейлі «Граvitaція» (постмодерністські прийоми інтертекстуальності та ігрові засоби, внутрішня фокалізація, кіномонтаж, хронотоп, поетика сновидінь тощо). Наукова новизна дослідження полягає у спробі узагальнити жанрові особливості романістики Лесі Романчук, з’ясувати співвідношення традиції й новаторства в ній. Важливо, що аналіз жанрової специфіки «жіночого» письма авторки, структури жіночих образів у романах «Не залишай…», «Цвіте терен», «Місто карликів», «Граvitaція» здійснено через константні та змінні ознаки художньої манери письменниці, зумовлені її експериментальним характером.

Посилання

Богородіченко А. «Я народилася “на зоні”»: інтерв’ю з Лесею Романчук. URL: https://vsiknygy.net.ua/ interview/6624/.

Зіньчук І. Український «Архіпелаг ГУЛАГ». URL: https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/ LiteraryStudies/Zinchuk/Romanchuk.html. Пасічник Н. Леся Романчук: поділ літератури за ґендерною ознакою є штучним і цілком ідіотським. Інтерв’ю. URL: https://zaxid.net/lesya_romanchuk_podil_literaturi_za_gendernoyu_oznakoyu_ye_ shtuchnim_i_tsilkom_idiotskim_n1115403.

Пухонська О. Літературний вимір пам’яті. Київ : Академвидав, 2018. 299 с.

Романчук Л. Граvitaція. Гра 3. Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2004. 240 с.

Романчук Л. Лицарі любові і надії. Тернопіль : Богдан, 2011. 672 с.

Романчук Л. «Мені сказали: «Зараз так ніхто не пише». URL: https://te.20minut.ua/Podii/lesyaromanchuk- meni-skazali-zaraz-tak-nihto-ne-pishe-26318.html.

Романчук Л. Не залишай ...: роман. Тернопіль : Джура, 2001. 332 с.

Філоненко C. Масова література в Україні : дискурс / ґендер / жанр : монографія. Донецьк : Ландон – ХХІ, 2011. 432 с.

Genette G. Figures 5. Paris : SEUIL, 2002. 368 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-17