ОБРАЗИ-СИМВОЛИ У ФРАНКОВОМУ ТЕКСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.50.27

Ключові слова:

Іван Франко, текст, образи-символи, прагматичний ореол, національна мовна особистість.

Анотація

У статті загострено увагу на лінгвокогнітологічних ідеях Івана Франка, які сформували, зокрема, основу української лінгвополітології (політичної лінгвістики). Виявлено слова-символи в художній картині світу засновника національної школи політичного мислення. Реалізовано мету наукової розвідки – на основі Франкових образів-символів простежити ідейно-духовний зв’язок Каменяра і новітніх каменярів – української інтелігенції, окреслити прагматичний ореол виокремлених образів-символів. Наголошено на націє- і державотворчих візіях І. Франка. Як учений-лінгвополітолог, мислитель критично аналізував дискурс тогочасних політиків, водночас плекаючи зрілу мовну особистість нового, пасіонарного типу. Якраз на Франкових образах-символах цілого чоловіка, Мойсея, Вічного революціонера, Каменярів, конкістадорів виростало національно свідоме українство. Як зрілий носій національної ідеї – Української Самостійної Соборної Держави, новітнє покоління української молоді стало рушієм національно-визвольного руху. На основі порівняльного аналізу української словесної символіки в поетичному мовленні Івана Франка, Олеся Бабія, політичних текстах Української військової організації (УВО) розкрито образ-ідею у тих словах, які передають колективне, національно-екзистенційне світобачення і ставлення до політичної дійсності.

Посилання

Гордасевич Г. Степан Бандера : людина і міф. Львів : Піраміда, 2001. 208с.

Дашкевич Я., Кук В., Бойко В., Посівнич М. Про генерала Тараса Чупринку (Романа Шухевича). Львів, 2006. Збірник на пошану ген. Романа Шухевича. Нью-Йорк, 1990. С. 76–77. Історія ОУН і УПА [Текст]: у 12 т. / Євген Перепічка. Львів : Сполом, 2011. Т. 1. 608с. Сварник Г. Редакторська та видавнича діяльність Дмитра Донцова львівського періоду (1922 – 1939). Україна в минулому. Вип. IX. Київ–Львів, 1996.

Франко І. Гімн. Замість пролога. Іван Франко. Зібрання творів у п’ятдесяти томах. Київ : Наукова думка, 1976. Т. 1. С. 22–24.

Франко І. Не забудь, не забудь… Іван Франко. Зібрання творів у п’ятдесяти томах. Київ : Наукова думка, 1976. Т. 1. С. 29–30.

Франко І. Конкістадори. Іван Франко. Зібрання творів у п’ятдесяти томах. Київ : Наукова думка, 1976. Т. 3. С. 104–106.

Франко І. Одвертий лист до гал[ицької] української молодежі. Іван Франко. Зібрання творів у п’ятдесяти томах. Київ : Наукова думка, 1986. Т. 45. С. 401–409.

Франко І. Великі роковини. Іван Франко. Мозаїка : Із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / упоряд. З. Т. Франко, М. Г. Василенко. Львів : Каменяр, 2001. С. 38–45.

Франко І. Не пора, не пора, не пора... Іван Франко. Мозаїка : Із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / упоряд. З. Т. Франко, М. Г. Василенко. Львів : Каменяр, 2001. С. 46.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-18