СЕМАНТИКА ПАСИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ В АНГЛОМОВНОМУ ПРОСТОРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.50.6

Ключові слова:

пасивні конструкції, дієслова, прямий додаток, непрямий додаток, прийменниковий додаток.

Анотація

Пасивний стан є невід’ємною частиною функціонування англійської мови, використовуваний як показник правильного письма та подання інформації. Написані в пасивному стані тексти сприймаються як більш об’єктивні, але можуть бути і двозначними. Стаття покликана зосередити увагу читачів на випадках доречного вживання пасивних структур в англійській мові. Теоретичний аналіз та практичне вивчення особливостей пасивних конструкцій в англійській мові дали підстави стверджувати, що англійська пасивна форма дієслів відрізняється від пасивних конструкцій української мови. Зазначене засвідчує актуальність знання законів перекладу для найбільш достовірної передачі цих конструкцій. Категорія пасивності виявляє тісний зв’язок із категоріями виду й перехідності, а також залежність від ступенів граматикалізації суміжних способів вираження аналогічних значень. Пасивна конструкція в англійській мові значно частіше використовувана, ніж в українській. Автори презентують класифікацію, відповідно до якої пасивні конструкції англійської мови поділяють на прямі й непрямі. У статті проаналізовано структури з прямим додатком, непрямим додатком та прийменниковим додатком, які слугують тригером для активного розуміння семантики і функціонування пасивних структур в англомовній літературі. Наголошено на важливості для мови й мовлення тих англійських дієслів, які можуть вживатися лише з певними пасивними конструкціями. Наведено приклади таких структур. Представлено рекомендації щодо їх використання в мовленні. Аналіз мовного матеріалу Британського національного корпусу англійської мови свідчить, що певні дієслова є характерними лише для специфічних пасивних структур. Представлено дієслова, вживані в декількох пасивних конструкціях. Відсотковий показник достовірно вказує на важливість використання пасивних конструкцій з тими чи тими дієсловами.

Посилання

Baratta A. Revealing stance through passive voice. Journal of Pragmatics. 2009. № 41(7). Р. 14–21.

Coffin, C., Donohue, J., & North, S. Exploring English grammar : From formal to functional. London : Routledge, 2009. 464 p.

Gunderman Richard B, Steinmeyer Laura A. The passive voice. Academic radiology. 2015. № 22(9). P. 1206–1207

Wierzbicka, A. A “Sense of Entitlement” encoded in English Grammar. Etnolingwistyka. 2018. № 30, P. 133–143

Zikmundová, E. English as a lingua france : theory and practical implications, 2016. 57 p.

Венкель Т.В., Павлюк О.О. Посібник з граматики. Київ : Академія, 2014. 85 с.

Мінор С. В. Англійська мова. Стислий курс граматики. Київ : Академія, 2014. 253 с.

Омельяненко О.В., Ситнікова В.К. The Passive Voice. Харків : ХНПУ, 2018. 56 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-17