АКЦІОНАЛЬНИЙ МОДУС ЕТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ JUSTICE В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.50.5

Ключові слова:

агенс, концептуальний модус, образ-схема, пацієнс, пропозиція.

Анотація

Стаття аналізує особливості акціонального модусу лінгвоетичної категорії JUSTICE в англійській мові. Мета дослідження – встановлення базових ментальних схем акціонального модусу категорії JUSTICE у контексті теорії образ-схем. Дослідження висвітлює два типи таких схем: базові образ-схеми, які беруть безпосередню участь у концептуалізації об’єктів та явищ навколишньої дійсності, до яких належать “being” schema, “happening” schema, “doing” schema, “experiencing schema”, “having schema”, “moving” schema, “transferring” schema; синтаксичні пропозиційні схеми, класифіковані відповідно до п’яти базисних фреймів: предметного, акціонального, посесивного, компаративного та ідентифікаційного, які беруть участь в ономасіологічних моделях побудови речень. Запропоновано спосіб кореляції цих двох типів схем при застосуванні контекстуально-когнітивного аналізу. Матеріалом дослідження послугувала вибірка текстових фрагментів із корпусу англійської мови iWeb, яка сумарно нараховує 200 одиниць. В основу відбору матеріалу покладено квалітативний параметр, базований на показнику MI (mutual information score), який репрезентує фактичну близькість концептів, вербалізованих відповідними мовними одиницями. Цей параметр уможливлює виявлення концептів, що є найближчими доменами аналізованої категорії на асоціативному рівні мовної свідомості. Встановлено, що акціональний модус репрезентований синтаксичною пропозиційною субсхемою «Агенс діє на пацієнс», яка належить до базисного акціонального фрейму. При цьому в рамках акціонального модусу виділено активний та пасивний аспекти. Активний аспект актуалізований у рамках пропозиційної схеми «Агенс дії», яка включає в себе дві моделі: «JUSTICE- агенс» та «JUSTICE-сірконстант». Пасивний аспект актуалізований у межах пропозиційної схеми «Агенс діє на пацієнс» із моделлю «JUSTICE-пацієнс».

Посилання

Байсан Д. В. Метафорична концептуалізація правосуддя (на матеріалі анг. JUSTICE). Наукові записки Острозької академії. Острог, 2010. № 13. С. 26–32.

Дацишин Х. П. Вербальна репрезентація концепту «гідність» як об’єкта дії (за матеріалами українськомовного сегмента Інтернету). Теле- та радіожурналістика. Львів, 2019. Вип. 18. С. 147–155.

Хокинг С. Черные дыры и молодые вселенные. Санкт-Петербург : Амфора, 2017. 166 с.

Чабан В. М. Вербалізація концепту dignity в англійській мові. Вісник Львівського університету. Львів, 2019. Вип. 70. С. 262–271. Davies M. IWeb : The 14 Billion Word Web Corpus. URL: https://www.english-corpora.org/iweb/.

Dirven R., Verspoor M. Cognitive exploration of language and linguistics. Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 1998. 227 p. Geeraerts D. Prospects and problems of prototype theory. Linguistics. Berlin, 1989. P. 587–612.

Johnson M. The body in the mind : The bodily basis of meaning, imagination, and reason. Chicago : University of Chicago Press, 1987. 233 р.

Mervis C. B., Rosch E. Categorization of natural objects. Annual Review of Psychology. Washington, 1981. P. 89–115.

Soares da Silva A. Image schemas and coherence of the verb category: the case of the Portuguese verb deixar / ed. by H. Cuyckens, R. Dirven, J. R. Taylor. Cognitive approaches to lexical semantics. Berlin : Mouton de Gruyter, 2003. P. 281–322.

Zhabotynska S. A. The active learner’s construction-combinatory thesaurus: user-driven principles of compiling (a cognitive linguistic approach). Cognition, communication, discourse. Kharkiv, 2020. P. 93–107.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-17