ПЕРЕКЛАД ЧОРНОГО ГУМОРУ В КІНОТВОРАХ ТІМА БЕРТОНА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.50.12

Ключові слова:

індивідуальний стиль автора, кінопереклад, кінотекст, макабричність, чорний гумор.

Анотація

Стаття досліджує особливості індивідуального стилю американського кінорежисера, сценариста та мультиплікатора Тіма Бертона; розглядає переклад чорного гумору українською мовою в мультфільмі «Труп нареченої» (2005). У роботі висвітлено питання мультимодальності кінотексту, вивчено стиль режисера, що заснований на прихильності до макабричного мистецтва, готичної субкультури, Вікторіанської епохи, чорного гумору та іронічного ставлення до смерті. Кінотекст містить вербальні та невербальні елементи кіномови. Дослідження окреслює особливості перекладу для кіно та принципи авторської побудови кінотексту, сформованого з вербального, невербального, символічного тощо складників, а також принципи, за допомогою яких автор досягає комічного ефекту. У роботі проаналізовано дослідження авторів, долучених до сфери кіноперекладу, психолінгвістики, кіновиробництва. Вибір кінотексту зумовлений тим, що цей анімаційний повнометражний фільм найкраще репрезентує стиль автора та містить чимало прикладів чорного гумору як у вербальному, так і невербальному складниках. Він відбиває нині актуальну тему страху, безпорадності, смерті, а також реакцію особи на деструктивне середовище, зокрема вербальними й невербальними засобами чорного гумору та іронії. Макабричні символи, музика та деталі увиразнюють атмосферу світу небіжчиків. Дослідження в галузі чорного гумору перспективні з огляду на велику кількість актуальних прикладів у ЗМІ і соціальних мережах. Питання макабричності є актуальним з огляду на його невелику вивченість в українських мистецьких та перекладознавчих вимірах. Переклад у кіно створює новий мультимодальний текст, що має так само впливати на реципієнта мови та культури перекладу, як і на реципієнта культури та мови оригіналу. Окрім культурно-специфічних та лексико-граматичних проблем перекладу, є технічні особливості перекладу в кіно, зумовлені специфікою аудіовізуального перекладу, зокрема необхідністю дотримуватися хронометражу, знати стандарти субтитрування та дублювання, уміти працювати з культурно-специфічною інформацією, застосовувати перекладацькі стратегії з метою отримання природного тексту, зрозумілого для цільової аудиторії.

Посилання

Академічний тлумачний словник англійської мови. URL: http://sum.in.ua/s/makabrychnyj/komentari (дата звернення: 20.04.2022). Академія кольору. Психофізіологічний вплив кольору на людину. URL: https://www.koloristika.in.ua/t_ pvk.php. (дата звернення: 02.05.2022).

Лукьянова Т. Г. Основи англо-українського кіноперекладу : навчальний посібник для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання факультету іноземних мов. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. 104 с.

Солсбери М. Тим Бертон Интервью: беседы с Марком Солсбери. Санкт-Петербург : ИД «Азбука- классика», 2008. 379 с.

Храбан Т. Є. Військовий чорний гумор як форма адаптаційних процесів і реагування індивіда на страх смерті (психолінгвістичний аспект). URL: https://phil.duan.edu.ua/images/PDF/2021/1/25.pdf (дата звернення: 15.04.2022).

Эйзенштейн С. Монтаж аттракционов. Москва : Леф, 1923. 75 с.

Atkin A. Peirce’s Theory of Signs. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. / Edward N. Zalta (ed.). Stanford : Leland Stanford Junior University, 2012. 267 p.

Kress G. What is Mode? A Handbook of Multimodal Analysis / ed. by C. Jewitt. London : Routledge, 2009. P. 54–67.

Lehman K. M., Burke K. L., Martin R., Sultan J., Czech D.R. A reformulation of the moderating effects of productive humor. Humor : International Journal of Humor Research. 2001. Issue 14 (2). Р. 131–161.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-17