№ 42 (2018): Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія»

					##issue.viewIssueIdentification##

Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. Випуск 42. 222 с.

Рекомендовано до друку 22.11.2018 р.

DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4565.2018.42

Опубліковано: 2018-12-05

Весь випуск

Статті