НАЦІОНАЛЬНО МАРКОВАНА ЛЕКСИКА ЯК ДОМІНАНТА МОВОСТИЛЮ ЛЮБОВІ ПРОЦЬ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНОЇ ЗБІРКИ «ПОЛЮВАННЯ НА СВІТЛО»)

Автор(и)

  • Уляна ГАЛІВ Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
  • Тетяна МЕЛЬНИК Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4557.2018.42.148086

Ключові слова:

національно маркована лексика, безеквівалентна лекси-ка, фонова лексика, мовостиль, мовомислення

Анотація

У статті проаналізовано національно марковану лексику пое-тичної збірки Л. Проць «Полювання на світло». Виокремлено основні предметно-тематичні групи маркованої лексики й висвітлено її семантику. Доведено, що у семантиці означених мовних одиниць відображені поняття української куль-тури, які не мають точних відповідників у чужомовному середовищі.

Посилання

Базилевський В. Нарощування світла / В. Базилевський // Проць Л. Полю-вання на світло : поезії / Л. Проць. – К. : Ярославів Вал, 2013. – С. 5.

Верещагин Є.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного / Є.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – 4-е изд. перераб. и доп. – М. : Русский язык, 1990. – 246 с.

Дудик П.С. Стилістика української мови : навч. посіб. / П.С. Дудик. – К. : Вид. центр «Академія», 2005. – 368 с.

Гдовська Б. Лексика страноведческих реалий в художественном тексте : дисс. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Б. Гдовська. – К., 1993. – 210 с.

Кирик О., Філонова В. Предметно-тематична класифікація культурно марко-ваної лексики в японських народних казках / О. Кирик, В. Філонова // Вісник Київ-ського національного університету. Літературознавство. Мовознавство. Фольклорис-тика. – 2013. – Вип. 45. – С. 41–48.

Кононенко В. Мова у контексті культури / В. Кононенко. – Київ–Івано-Франківськ : «Плай», 2008. – 390 с.

Сюта Г. Лінгвосвіт поезії авторів Нью-Йоркської групи / Г. Сюта. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. – 160 с.

Хомич Т. Маркована лексика в ідіолекті Марії Матіос / Т. Хомич // Літе-ратура та культура Полісся. – 2008. – Вип. 43. – С. 94–103.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-05