СМИСЛОВА РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕРМІНІВ-ПОЛІТОНІМІВ У НАУКОВИХ ТЕКСТАХ ІВАНА ФРАНКА

Автор(и)

  • Наталія ЛУЖЕЦЬКА Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4557.2018.42.157705

Ключові слова:

політична термінологія, Іван Франко, народ, нація, смисл

Анотація

У статті крізь призму актуалізованих текстів окреслено питому вагу суспільно-політичної термінолексики на завершальному (ідеаліс-тичному) етапі світоглядної еволюції Івана Франка. Простежено еволюцію семантики політонімів народ, нація як вузлових компонентів політичного дискурсу Івана Франка. Шляхом когнітивно-дискурсного підходу висвітлено їх смислове наповнення, культурно-духовну значущість. Тому через метафо-ричну концептуалізацію акцентовано увагу на аксіологічному вимірі термінів-політонімів.

Посилання

Большой энциклопедический словарь. Языкознание. – М. : Большая российская энциклопедия, 2000. – 682 с.

Головин Б.M., Кобрин P.Ю. Лингвистические основы учения о терминах : учеб. пособ. [для филол. спец. вузов] / Б.М. Головин, Р.Ю. Кобрин. – М. : Высш. шк., 1987. – 105 с.

Етимологічний словник української мови / гол. ред. О.С. Мельничук. – К. : Наукова думка, 1982–2006. – Т. І–VІІ.

Загнітко А.П., Домрачева І.Р. Основи мовленнєвої діяльності : навч. посіб. / А.П. Загнітко, І.Р. Домрачева. – Донецьк : Український культурологічний центр, 2001. – 56 с.

Кононенко В.І. Концепти українського дискурсу / В.І. Кононенко. – Київ – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – 248 с.

Основи політичної науки : курс лекцій : у 4-х ч. Ч. 2 : Політичні процеси, системи та інститути / Б. Кухта, А. Романюк та ін. ; ред. Б. Кухта. – Львів : Каль-варія, 1997. – 336 с.

Радевич-Винницький Я.К. Мовна складова національного буття: студії з української лінгвополітології / Я.К. Радевич-Винницький. – Київ, Дрогобич : Посвіт, 2013. – 266 с.

Свідзинський В.В. Синергетична концепція культури / В.В. Свідзинський. – Луцьк, 2009. – 696 с.

Словник української мови : в 11 т. – К. : Наукова думка, 1970–1980.

Телия В.Н. Типы языковых значений. Связанное значение слова в языке / В.Н. Телия. – М. : Наука, 1981. – 270 с.

Франко І. Промова Івана Франка на його ювілейному святі / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. / І. Франко. – К. : Наукова думка, 1976. – Т. І. – 502 с.

Франко І. «Якби ти знав, як много важить слово…» / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. / І. Франко. – К., 1976. – Т. 3. – С. 172–173.

Франко І. Наш погляд на польське питання / І. Франко // Франко І. Зіб-рання творів : у 50-ти т. / І. Франко. – К., 1986. – Т. 45. – С. 204–220.

Франко І. Поза межами можливого / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. / І. Франко. – К., 1986. – Т. 45. – С. 276–285.

Франко І. На склоні віку / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. / І. Франко. – К., 1986. – Т. 45. – С. 286–299.

Франко І. Одвертий лист до гал[ицької] української молодежі / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. / І. Франко. – К., 1986. – Т. 45. – С. 401–409.

Франко І. Суспільно-політичні погляди М. Драгоманова / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. / І. Франко. – К., 1986. – Т. 45. – С. 423–438.

Франко І. «Гей, Січ іде» / І. Франко // Франко І. Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до Зібр. тв. у 50 т. / І. Франко ; упоряд. З.Т. Франко, М.Р. Василенко. – Львів : Каменяр, 2001. – С. 46.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-05