РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ДРОГОБИЧА МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРШИХ РОКІВ ВІЙНИ У ТРАВМАТИЧНІЙ ПАМ’ЯТІ НА ОСНОВІ ОПОВІДІ-СВІДЧЕННЯ ГЕНРИХА ГРИНБЕРГА «ДРОГОБИЧ, ДРОГОБИЧ»

Автор(и)

  • Оксана ЯВОРСЬКА Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4557.2018.42.151932

Ключові слова:

індивідуальна пам’ять, колективна пам’ять, Голокост, травматична пам’ять, оповідь-свідчення

Анотація

У статті представлено аналіз репрезентації Дрогобича між-воєнного періоду та перших років війни крізь призму травматичної пам’яті. Об’єктом дослідження вибрано роман-свідчення польського письменника єврей-ського походження Генриха Гринберга «Дрогобич, Дрогобич». Предметом ана-лізу статті стала травматична пам’ять про Дрогобич героя-оповідача свід-чення Польдка Люстіґа, реальної людини, колишнього дрогобичанина, який пере-жив Голокост спочатку у своєму місті, а потім у різних таборах на території Польщі.
На основі опрацьованих базових наукових досліджень про пам’ять, зокрема праць М. Хальбвакса, П. Нора та А. Розенбельда, здійснено проекцію поняття пам’ять на «літературу факту», зокрема на свідчення. Обґрунтовано причини звернення авторів до цього різновиду прози. З’ясовано, що твори цього жанру з’явилися в літературі ХХ ст. унаслідок пережитого травматичного досвіду, зокрема воєн та повоєнної окупації. Висвітлено механізми роботи травматич-ної пам’яті у тексті свідчення, яким найчастіше в літературі представлений період Голокосту. Такі тексти покликані не лише свідчити про біль минулого, але й мають терапевтичну функцію. Встановлено залежність індивідуальної пам’яті автора та колективної пам’яті народу від пережитого травматич-ного досвіду. Стверджено, що категорія травматичної пам’яті потребує по-дальшого дослідження. Зрозуміння механізмів і наслідків її роботи в індивіду-альному, колективному, національному і міжнаціональному вимірі дозволить вийти на спільний діалог між конфліктуючими сторонами.

Посилання

Альбвакс М. Коллективная и историческая память / М. Альбвакс // Непри-косновенный запас. Дебаты о политике и культуре. – 2005. – № 2–3 (40–41). – С. 12–15.

Нора П. Всемирное торжество памяти / П. Нора // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. – 2005. – № 2–3 (40–41). – С. 37–51.

Budzyński W. Miasto Schulza / Wiesław Budzyński. – Kraków, 2005. – 456 s.

Grynberg H. Drohobycz, Drohobycz / Henryk Grynberg. – Warszawa, 1997. – 293 s.

Grynberg H. Dziedzictwo / Henryk Grynberg. – Londyn, 1993. – 90 s.

Jarzębski J. Schulz / Jarzębski Jerzy. – Wrocław, 1999. – 242 s.

Rosenbeld A. Podwójna śmierć: rozważania o literaturze Holocaustu / Alvin Ro-senbeld. – Warszawa, 2003. – 273 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-05