№ 53 (2023): Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія»

					##issue.viewIssueIdentification##

Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2023. Випуск 53. 114 с.

Рекомендовано до друку 15.06.2023 р.

DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4565.2023.53

Опубліковано: 2023-08-30

Весь випуск

Статті