ІМПЕРАТИВ ЯК ФОРМА ЦІННІСНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БУТТЯ В НЕОБРЯДОВОМУ ЛІРО-ЕПІЧНОМУ ФОЛЬКЛОРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2023.53.8

Ключові слова:

ліро-епічний фольклор, антропологічна модель, імператив, аксіологічне коло, історична пісня, співанка-хроніка, балада

Анотація

У статті досліджено моральні імперативи традиційних ліро-епічних творів, особливості їхньої репрезентації, діалектику сенсів. Зауважено, що традиційна ліро-епічна поезія, увібравши в себе тисячолітній духовно-практичний досвід народу, багатогранно репрезентує світобачення українського етносу, аксіологічний вимір дилеми людина – соціокультурний простір, концепти етичного та естетичного ідеалів, етноконфесійні та комунікативні принципи. Ліро-епічний фольклор із його семіотичною та концептуальною системами постає вагомим структурним компонентом усієї художньої культури етносу. Фольклорні твори відображають різні аспекти людського життя: трудовий, соціальний, психологічний, ідеологічний, а також еволюцію етичних параметрів, чуттєвого пізнання дійсності. Важливим рівнем антропологічної моделі ліро-епічного фольклору є імперативний. Аналіз фольклорних текстів уможливлює окреслення системи магістральних імперативів, яка постає важливим компонентом структурування антропологічної моделі усної традиційної необрядової поезії. Серед важливих моральних аксіом передусім вирізняється як настанова до всіх і кожного: цінуй життя як найбільший і беззаперечний дарунок. Одним із магістральних є імператив справедливості, окреслюваний за прагматикою в плані моделювання буття. Балади з мотивемами нещасливого подружнього життя, вирізненням антиномій містять заклик долучитися до структурування іншої, справедливої людської реальності. На прикладі проаналізованих фольклорних текстів можна встановити, що поняття «свобода», «справедливість», «щастя» корелюють у процесі структурування системи цінностей, об'єктивованих в особистісному та суспільному аспектах. Сформоване аксіологічне коло скеровує вчинки людини у відповідному векторі, утверджує зміст моральних імперативів, переданих від людини до людини, від нинішніх до прийдешніх спільнот.

Посилання

Балади / упор. і прим. О. І. Дея та А. Ю. Ясенчук. Київ : Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1987. 319 с.

Бойківські народні пісні / записи та впорядкування Василя Сокола. Львів, 2021. Т. 2. 592 с.

Кузьменко О. М. Фольклорний портрет героя-січовика Карпатської України : трагічна екзистенція та концептуальні форми її вираження. Вісник Закарпатської академії мистецтв. 2017. Випуск 8. С. 174–180.

Кумлик Р. П. Гуцульські співанки / упоряд. В. Нагірняк; ред. Л. Звенигородська. Чернівці : Друк Арт, 2015. 215 с.

Снігирьова Л. Ліро-епічний герой українських народних історичних пісень ХV – початку ХVІІІ ст. Народознавчі зошити. Львів, 2012. № 2. С. 277–285.

Співанки-хроніки. Новини / упоряд. : О.І. Дей (тексти), С.Й. Грица (мелодії). Київ : Наукова думка, 1972. 560 с.

Ashford E. & Tim M. Contractualism. The Stanford Encyclopedia of Philosophy / Edward N. Zalta (ed.). (Summer 2018 Edition). URL : https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/contractualism/.

Der deutsche Wortschatz von 1600 bis heute. URL: https://www-dwds-de.translate.goog/wb/Imperativ?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc.

Glassie H. The Moral Lore of Folklore. Folklore Forum. 1983. 16(2). Р. 123–151.

Heidegger M. Der Satz vom Grund. G. Neske, 1957. 211 p.

Mafazah L. Мoral values of the main character in malay folklore «the history of batu bara». Retain (Research on English Language Teaching in Indonesia) (e-Journal). 2021. Vol. 09. № 02. Р. 232–240.

Reckwitz A. Die Ethik des Guten und die Soziologie. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Köln 2000. Band A. Opladen 2001. S. 204–224.

Sari F. Іntrinsic study and moral values in the folklore of karo deleng pertektekken. L'Geneus : The Journal Language Generations of Intellectual Society. 2021. Vol. 10. № 3. P. 75–80.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-30