ТИПОЛОГІЯ ТВОРЕННЯ НАЙМЕНУВАНЬ ЖИТЕЛІВ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ООН ВІД ЇХНІХ НАЗВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2023.53.9

Ключові слова:

держава, назва, складні та складені назви, найменування, суфіксальний спосіб, морфемний суфікс, словотворчий суфікс, усічена та нарощена основа

Анотація

Пропонована стаття присвячена вивченню типології творення найменувань жителів держав-членів ООН від їхніх назв. Наголошено, що таке комплексне дослідження в українському мовознавстві здійснено вперше. Зазначено, що найчастіше для творення найменувань жителів держав світу від їхніх назв використовують суфіксальний спосіб. Звернено увагу на те, що слід розрізняти морфемний і словотворчий суфікси. Морфемний суфікс – це мінімальна значуща частина слова, словотворчий суфікс – значуща частина слова, яка слугує для творення нових слів. Словотворчий суфікс може бути презентований одним, двома, а то й трьома морфемними суфіксами: Непал – непал-ець, Куб-а – куб-инець (куб-ин-ець), Ізраїль – ізраїль-тянин (ізраїль-т-ян-ин) та ін. Доведено, що найпоширенішими словотворчим суфіксом для творення найменувань осіб чоловічої статі є суфікс -ець(-єць), приєднаний до основи назви держави: Аргентин-а – арген- тин-ець, Бруней – бруне(й+е=є)-єць, Ємен – ємен-ець та ін., найменувань осіб жіночої статі та осіб у множині – відповідно словотворчий суфікс -к- і закінчення -а та словотворчий суфікс -ц- і закінчення -і, приєднані до усіченої основи найменувань чоловічої статі: гаян(ець) – гаян- к-а, гаян-ц-і, камерун(ець) – камерун-к-а, камерун-ц-і, парагва(й+е=є)-єць – парагвай-к-а, парагвай-ц-і тощо. Іноді для творення найменувань осіб чоловічої статі до основи назви держави додають словотворчі суфікси -анець: Нікарагу-а – нікарагу-анець та -анин: Марокк-о – марокк-анець або ж до усіченої основи назви держави – словотворчий суфікс -ин: Болгар(ія) – болгар-ин, Груз(ія) – груз-ин та ін., а найменувань осіб жіночої статі супроводжується додаванням до основи чоловічої статі словотворчих суфіксів -анк-: грек – гре(ц/ч)-анк-а; -кен-: нім-ець – нім-кен-я, -енк-: француз – францу(з/ж)-енк-а та ін. Окремі найменування осіб чоловічої статі утворено від усіченої основи назви держави безсуфіксальним способом: Грец(ія) – гре(ц/к), Монгол(ія) – монгол, Ефіоп(ія) – ефіоп та ін., а найменування осіб у множині – від основи найменування осіб чоловічої статі та закінчення -и: монгол – монгол-и, румун – румун-и, серб – серб-и та ін. Особлива увага приділяється складним і дискусійним проблемам творення найменувань жителів держав від їхніх назв, правопису деяких складних і складених назв.

Посилання

Адміністративний поділ Антигуа і Барбуда. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%B0_%D1%96_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%Bіж 4%D0%B8 (дата звернення : 10.03.2023)

Адміністративний поділ Сан-Томе і Принсіпі. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D1%96_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%BF%D1%96 (дата звернення : 22.04.2023).

Городенська К. Данці, данійці чи датчани? URL : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/110228/36-Horodenska.pdf?sequence=1 (дата звернення : 17.03.2023).

Демократична Республіка Конго. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A-%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE (дата звернення : 2.03.2023).

Держава. URL : http://sum.in.ua/s/derzhava (дата звернення : 7.03.2023).

Держава. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 (дата звернення 27.03.2023).

Как правильно: полька или полячка? URL : ttps://www.ekburg.ru/news/18/69220-kak-pravilno-polka-ilipolyachka/(дата звернення : 2.03.2023).

Ковалик І. І. Вчення про словотвір. Київ, 1958. 77 с.

Ковалик І. І. Вчення про словотвір. Київ, 1961. 83 c.

Ковалик І. І. Дериватологія (словотвір) як самостійна лінгвістична дисципліна та її місце у системі науки про мову. Словотвір сучасної української літературної мови. Київ : Наукова думка, 1979. С. 1–56.

Країна. URL : http://sum.in.ua/s/krajina (дата звернення : 7.03.2023).

Країна. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0(дата звернення : 7.03.2023).

М’янма. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%27%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0 (дата звернення : 27.03.2023).

Населення Монако. URL : hhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE (дата звернення : 19.03.2023).

Нідерланди відмовились від назви Голландія. URL : https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/01/2/7104741/ (дата звернення : 27.04.2023).

Нідерланди. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 (дата звернення : 17.03.2023).

Німкеня і німка. URL : https://onlinecorrector.com.ua/uk/%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%8F/ (дата звернення : 19.03.2023).

Німці. URL : https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%86%D1%96 (дата звернення : 1.03.2023).

Орфографічний словник української мови URL : https://559.slovaronline.com/112628-

%D0%9F%D0%90%D0%9F%D0%A3%D0%90%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%93%D0%92%D0%86%D0%9D%D0%95%D0%AF (дата звернення : 27.03.2023).

Республіка Конго. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE(дата звернення : 7.04.2023).

Самоа. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0 (дата звернення : 27.04.2023).

Сент-Вінсент і Греналини. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-

%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 (дата звернення : 23.04.2023).

Сент-Кіттс і Невіс. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9A%D1%96%D1%82%D1%82%D1%81_%D1%96_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%81(дата звернення : 27.03.2023).

Словотвір сучасної української літературної мови. Київ : Наукова думка, 1979. 407 с.

Словотвір української мови : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. Упорядник О. А. Дікунова. Кривий Ріг, 2012. 36 с.

Список країн світу. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83 (дата звернення : 8.03.2023).

Стан. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD (дата звернення : 14.03.2023).

Того. URL : https://uk.wikipedia.or/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE (дата звернення : 24.04.2023).

Тринідад і Тобаго. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%B4_%D1%96_%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%8-2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB (дата звернення : 21.03.2023).

Український словотвір : Словник-довідник. URL : https://subject.com.ua/ukrmova/derivation/index.html (дата звернення : 27.03.2023).

Французка. URL : https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0 иап%B7%D0%BA%D0%B0 (дата звернення : 16.03.2023).

Як правильно: полька чи полячка? URL : https://www.bbc.co.uk/blogs/ukrainian/ponomariv/2010/10/post-32.html (дата звернення : 31.03.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-30