АНГЛІЗМИ З ФОРМАНТОМ -ИНГ (-ІНГ) У МОВІ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ «ФЕЙСБУК»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2023.53.6

Ключові слова:

англізм, формант -инг (-інг), соціальна мережа «Фейсбук»

Анотація

Стаття присвячена аналізу англізмів на -инг (-інг), що широко ввійшли в сучасний український інформаційний простір. Наше зацікавлення викликали ті з них, що поширені в українськомовному сегменті соціальної мережі «Фейсбук». У новинній стрічці особистої сторінки автора в соціальній мережі «Фейсбук» упродовж листопада 2022 року – січня 2023 року виявлено 36 англізмів на -инг (-інг): аквапілінг, банкінг, бодибілдинг, ваксинг, детейлінг, інфлюенсинг, кенселінг, коворкінг, кодінг, контурінг, копінг, копірайтинг, коучинг, краудфандинг, лізинг, ліфтинг, майнінг, мемтрекінг, мобінг, нетворкінг, пітчинг, профайлінг, рекрутинг, рерайтинг, скрапбукінг, скринінг, сторітелінг, стретчінг, таймінг, таргетинг, тімбілдінг, трейдинг, тренінг, тюторінг, фандрейзинг, фейсбилдінг. У результаті семантичного аналізу цих одиниць виокремлено 8 груп англізмів. Найбільшу частину становлять слова, що стосуються розвитку інформаційних технологій, навчання, освіти, фінансування, залучення коштів у проєкти (23 одиниці). Структурний аналіз англізмів із формантом -инг (-інг) засвідчив, що 12 запозичень мають складну будову, тобто в англійській мові вони утворені від двох слів (копірайтинг, сторітелінг). Усі інші (23) слова (мобінг, майнінг) прості за будовою. Окрім структурного й семантичного аналізів, здійснено спробу фонетичного дослідження зафіксованих назв. На його основі зроблено висновок, що, попри милозвучність звуків н і г, у поєднанні один з одним у структурі виявлених одиниць вони не сприяють фонетичній гармонії слова. Головною причиною збільшення англізмів на -инг (-інг) в українському мовному просторі, на думку автора, є чинність закону економії мовної енергії, оскільки не всі українські однослівні відповідники окреслюють повну семантику цих слів. Існує потреба в уніфікації правопису цих запозичень, укладенні нових словників та в пошуку українських відповідників задля збереження національної ідентичності українського тексту.

Посилання

Дзюба І. М., Жуковський А.І., Желєзняк М. Г. Енциклопедія Сучасної України. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. Т. 3. URL : https://esu.com.ua/article-35944(дата перегляду: 15.01.2023).

Качуровський І. Фоніка. Мюнхен, 1984. 208 с.

Куньч З. Й. Найважливіші аспекти вивчення термінної лексики зі студентами інженерно-технічних спеціальностей. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Філологічні науки, 2022. № 1 (23), с. 175–183. DOI: 10.32342/2523-4463-2022-1-23-17

Ладоня К. Ю. Неологізми в українськомовному сегменті соціальної мережі «Facebook» : дис. … канд. філол. наук. Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021. 234 с.

Мазніченко Є., Македон В., Шарабанова С. Український правопис. Київ : Наукова думка, 2019. 282 c.

Мариненко І. Англомовні запозичення з формантом -інг/-инг у сучасній українській мові : тематичне багатство та проблеми засвоєння. Стиль і текст, 2017. № 1 (17). С. 43–56.

Молоткіна Ю. О. Різні способи написання новітніх англіцизмів в українській мові. Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство. 2017. № 7. С. 119–123.

Прийоми проти ЛОМу : що таке кенселінг і як інфлюенсеру не потрапити під публічне засудження. ІТ рейтинг України. 28.03.2021. URL : https://it-rating.ua/news-2706.

Словник тестувальника. URL : https://qalight.ua/baza-znaniy/slovnik-testuvalnika/.

Словник української мови (2005–2023). URL : https://slovnyk.ua/index.php

Словотвір (2023). Інститут мовознавства імені O. O. Потебні НАН України. URL : https://slovotvir.org.ua/.

Стишов О. А. Нові іншомовні слова в українськомовних ЗМІ початку ХХІ ст. Studia Philologica. 2017. № 2. Вип. 9. С. 66–75.

Тлумачний словник іншомовних слів. 2001–2023. URL: https://www.jnsm.com.ua/sis/index.shtml.

Тур О. Потенціал суфіксального способу творення термінів землеустрою та кадастру. Проблеми української термінології. 2010. № 675. С. 45–49.

Фаріон І. Українська мова в пастці англоварваризації : причини, наслідки, суть. Націоналізм vs глобалізм : нові виклики. VII Бандерівські читання. 2020. URL : https://ussd.org.ua/2020/04/14/ukrayinska-mova-v-pasttsi-anglovarvaryzatsiyi-prychyny-naslidky-sut/.

Царук О. Суфіксація як продуктивний засіб англійського термінотворення. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2021. Вип. 35. Т. 6. С. 106–111. DOI : https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-6-15.

Kawada J. Głos. Studium z etnolongwistyki porównawczej, prezkł. Radosław Nowakowski. Kraków : Universitas. 2004. 267 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-30