ДО ПОНЯТТЯ «ФЕНОМЕН ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ І ВЗАЄМОВПЛИВІВ МІЖ БРУНО ШУЛЬЦОМ І ГАЛИЧИНОЮ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2023.53.15

Ключові слова:

шульцознавство, Галичина, Бруно Шульц, галицько-шульцівські взаємовідносини, взаємовпливи, промоція галицьких міст

Анотація

Пропонована розвідка завершує цикл авторських досліджень із проблеми взаємозв’язків і взаємовпливів Галичини як найвідомішого українського прикордонного терену й видатного галицького письменника першої половини ХХ ст. Бруно Шульцом з акцентуванням на тих позиціях, які в той чи той спосіб репрезентують галицько-шульцівські стосунки. Проблема багатоаспектна в усіх конкретних її виявах, діалектика цих стосунків теж різноманітна й неповторна, тож, досліджуючи той чи той аспект творчої діяльності Бруно Шульца, неможливо не враховувати їх. Історію шульцівського літературного (і не лише) дискурсу можна в певний спосіб назвати історією Галичини й навпаки. У статті окреслено точки дотику й перетину Галичини й Бруно Шульца як представника відповідної галицької дійсності; схарактеризовано бінарні номени Галичина ↔ представник галицького пограниччя Бруно Шульц; з’ясовано взаємовпливи між галицькою дійсністю та становленням і розвитком Бруно Шульца як всесвітньовідомого митця. Авторка висновує, що взаємовпливи Галичина ↔ Бруно Шульц є багаторівневими: з одного боку, усю розмаїту спадщину галицького митця Бруно Шульца можна вважати наслідком реальної історії буття й розвитку полікультурного та багатонаціонального галицького регіону, оригінальним надбанням міфотворчості галичан, а з іншого, – значну частку інформації, знань і досвіду мешканців краю можна асоціювати з шульцівським літературним, літературознавчим, мистецьким і перекладацьким дискурсом і використовувати, отже, як джерельну базу досліджень про Галичину. Залучення до подальшого аналізу матеріалу з шульцівських листів, роздумів, статей чи образотворчого дискурсу вможливить доповнення й репрезентацію взаємозв’язків Бруно Шульца з Галичиною, сприймання їх крізь призму багатогранної творчості польськомовного письменника єврейського походження.

Посилання

Андрухович Ю., Малиновський Р. Паралельнокультурність. Посестри. Часопис № 8. 19.05.2022. URL : https://posestry.eu/zhurnal/no-8/statya/paralelnokulturnist-yuriy-andrukhovich-pro-bruno-shulca

Бруно Шульц і культура пограниччя : матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі / наук. ред. В. Меньок. Дрогобич: Коло, 2007. 392 с.

Ґольберґ Л. Віра Меньок : «Шульц – свідчення європейськості України». Zbrucz. 26.05.2014. URL : https://zbruc.eu/node/22727.

Маторіна Н. М. Галицький літературний простір крізь призму концептів пограниччя і галицьке літературне пограниччя. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: філологія. 2023. № 92. [Прийнято до друку].

Маторіна Н. М. Галицькість крізь призму поняття концепт. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. № 59. С. 167–171.

Маторіна Н. М. Концепт «Галичина» як теоретико-методологічне підґрунтя наукових розвідок літературознавчого спрямування. Нова філологія. Збірник наукових праць. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. № 89. С. 172–179.

Маторіна Н. М. Міжнародний фестиваль Бруно Шульца у контексті євроінтеграційних процесів філологічного спрямування. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. 2022. Спецвипуск, присвячений євроінтеграційній тематиці. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 74–81.

Павлишин А. Галичина як мислевірус. Павлишин А. «Нам і далі загрожує вічність». Київ : Дух і Літера, 2021. Вид. 2-ге. С. 7–16.

Плохій С. Пограниччя – це культурна особливість України / зреферувала А. Струк. Zbrucz. 28 грудня 2020 р. URL : https://theukrainians.org/plokhiy-yermolenko/.

Прохасько Ю. Можлива історія галицької літератури (І). Zbrucz. 20 листопада 2013 р. URL : https://zbruc.eu/node/15625.

Філевич Н. Бруно Шульц. Життя після життя. Збруч. 11.01.2021. URL : https://zbruc.eu/node/102627. Фіцовський Є. Бруно Шульц. Книга образів. Київ : Дух і літера, 2014. 560 с.

Шульц Б. Цинамонові крамниці та всі інші оповідання в перекладі Юрія Андруховича : оповідання; переклад з польської. Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. Вид. четверте. 384 с.

Babiński G. Pogranicze polsko-ukraińskie: etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość. Kraków : NOMOS, 1997. 280 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-30