ТИПОЛОГІЯ ВЖИВАНЬ І СЕМАНТИЧНИХ ПЕРЕХОДІВ ЛЕКСЕМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ, ПЕРСЬКІЙ ТА АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ МОВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2023.53.5

Ключові слова:

лінгвістична типологія, лексична і семантична типологія, полісемія, метафора, метонімія, прикметники розміру, відад’єктивні іменники розміру

Анотація

У статті побудована лексична типологія прототипових (предметних), розширених (непредметних) та метафоричних уживань прикметників та відад’єктивних іменників сучасних української, перської та азербайджанської мов за допомогою семантичної метамови. Її головними компонентами є: спостерігач (людина завжди описує дійсність із якогось пункту спостереження); вертикальність (визначає позицію об’єкта за відношенням до поверхні Землі та орієнтована на стандартну позицію людини); поверхня (характеризує об’єкти з виокремленими, видимими межами); фасад (перед, лице) і протилежний йому тильний бік (тил, зад) об’єктів (пов’язані з уявленням про зовнішній вигляд людини (перед=лице) та керунком її руху (людина йде вперед); внутрішність (для людини є необхідним у кожний момент відчувати себе в певному пункті простору: близько / далеко, тут / там, в / поза тощо); порожнє / повне (категорії опису об’єктів у формі контейнерів); контейнер, або вмістилище (ознака «вмістилища», або «включення», ґрунтується на фундаментальній властивості сприйняття людиною відношень включення одного об’єкта в інший або відношення вмісту та вмістилища); межі (уявлення про простір містять і певні видимі (!) межі, оскільки безмежних для нашого сприйняття просторів не буває); тло (воно може сприйматися зором (слід, буква) або ж бути присутнім у свідомості, коли предмет порівнюють з однорідними; частина / ціле, множина, маса / дискретні (раховані) об’єкти. Єдина методика паралельних описів допомогла, по-перше, виявити головний тип уживань лексем на позначення величини: топологічний тип «безформних» об’єктів (пляма, хмара); по-друге, встановити два регулярних семантичних переходи в досліджуваних мовах: «безформний» об’єкт – кількість; «безформний» об’єкт – загальна вартість. Такий експліцитний опис (у ньому явно вказано на умови реалізації кожної форми) дає змогу створювати високоякісні словники й граматики досліджуваних мов.

Посилання

Кшановський О. Типологія вживань і семантичних переходів лексем на позначення висоти в українській, перській та азербайджанській мовах. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». 2021. Вип. 45. 221–239.

Кшановський О. Ч. Типологія вживань і семантичних переходів лексем на позначення ширини в українській, перській та азербайджанській мовах. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць. Дрогобич. 2022. № 17. 64–70.

Fintel K., Matthewson L. Universals in semantics. The Linguistic Review. 2008. 25. P. 139–201.

Koptjevskaja-Tamm M., Vanhove M., Koch P. Typological approaches to lexical semantics. Linguistic Typology. 2007. №11. P. 159–185.

Lang E., Carstensen K.U., Simmons G. Modelling Spatial Knowledge on a Linguistic Basis. Theory–Prototype–Integration. Berlin, Heidelberg, New York: Springer–Verlag, 1991. 138 p.

Talmy L. How language structures space. Pick H., Acredolo L. (eds.). Spatial orientation: theory, research, and application. New York: Plenum, 1983. P. 225–282.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-30