№ 52 (2022): Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія»

					##issue.viewIssueIdentification##

Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2022. Випуск 52. 92 с.

Рекомендовано до друку 22.12.2022 р.

DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.52

Опубліковано: 2023-03-22

Весь випуск

Статті