УКРАЇНСЬКОМОВНІ ПЕРЕКЛАДИ ШУЛЬЦІВСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ: НАУКОМЕТРИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.52.6

Ключові слова:

галицьке літературне пограниччя, Бруно Шульц, наукометрія, статистичний метод, кількісний аналіз, якісний аналіз, художній переклад, перекладач

Анотація

Швидкий розвиток сучасної науки зумовив з’яву в середині ХХ ст. нової галузі наукознавства – наукометрії, яка займається статистичними дослідженнями, збором кількісних даних для різних академічних дисциплін. Зрозуміло, що завдання кількісного наукознавства вирішують переважно спеціалізовані служби, проте для приватних пошукових завдань реального користувача можна обрати деякі методи, що допомагають точніше орієнтуватися в інформаційному просторі тієї чи тієї предметної галузі. Метою пропонованої статті є статистично-кількісна презентація наукометричного спрямування українськомовних перекладів прозових творів Бруно Шульца для систематизації й узагальнення шульцівського перекладацького дискурсу в сучасних українських літературознавчих студіях. Специфіка об’єкта дослідження, мета наукової розвідки зумовили застосування таких методів: описового; наукометричного, зокрема статистичного, підрахунку кількості публікацій; кількісного, компонентного й контекстуально-інтерпретаційного аналізів; аналізу та індуктивного узагальнення отриманих фактів; елементів рецептивного аналізу. У статті оприлюднено найповнішу оновлену й систематизовану інформацію, зокрема у вигляді таблиць, щодо бінарних опозицій оповідання (збірка) ↔ перекладач і перекладач ↔ шульцівський літературний дискурс за формальними (кількісними) ознаками, як-от: хронологічними, авторськими, належність перекладачеві, що, зі свого боку, уможливить у перспективі поглиблене й ґрунтовне структурування відповідного матеріалу за змістовими, тематичними, типологічними ознаками, здобутками конкретних перекладачів і шульцознавців. Матеріали запропонованої наукової розвідки допоможуть шульцологам, зокрема майбутнім перекладачам, заощадити час, обґрунтовуючи вибір конкретного художнього твору Бруно Шульца для перекладу, а також для подальшого докладного й ретельного дослідження всіх чи окремих перекладів того чи того тлумача.

Посилання

Бруно Шульц (1892 – 1942): бібліографічний покажчик / уклад. Н. М. Рішаві; редактор С. Ю. Фартушок; рецензенти: В. В. Меньок; Ґ. Юзефчук; відпов. за вип. М. М. Дмитрів; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Бібліотека. Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. 210 с.

Возняк Т. Бруно Шульц. Повернення. Львів : «Ї», 2012. 218 с.

Габлевич М. Перекладач – другий автор : [про переклад творів Бруно Шульца]. Бруно Шульц і культура Пограниччя : матер. двох перших едицій Міжнар. фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / [наук. ред. В. Меньок]; Польський ін-т у Києві, Полон. наук.-інформ. центр ім. І. Менька, ДДПУ ім. І. Франка. Дрогобич, 2007. С. 207–214.

Гузевата Н. Чи складно перекладати Бруно Шульца українською. Київські полоністичні студії. Т. ХХІІ. Київ, 2013. С. 202–206.

Меньок В. Слово від перекладача. Шульц Б. Літературно-критичні нариси / опрац. та передм. М. Кітовська-Лисяк; пер. з пол. та післям. В. Меньок. Київ, 2012. С. 166–168.

Павлишин А. Українські переклади творів та публікації мистецького доробку Бруно Шульца. Шульцівський словник / за редакцією Влодзімежа Болецького, Єжи Яжембського, Станіслава Росєка. Переклад з польської Андрія Павлишина. Київ : Дух і Літера, 2022. С. 461–466.

Чопік Г. Бруно Шульц : Українське різночитання. Шульц Б. Цинамонові крамниці. Санаторій під клепсидрою. Львів : Форум видавців, 2004. С. 7–8.

Шульц Б. (Верон Марселій). Ундуля / переклад з польської С. Бреславська. Збруч. 15.01.2022. URL : https://zbruc.eu/node/109940.

Шульц Б. Друга осінь / переклад з польської Микола Яковина. Комсомольський прапор. [Івано-Франківськ]. 26 листопада 1988 р. № 141–144.

Шульц Б. Птахи. Друга осінь. Санаторій «Під Клепсидрою» / переклад з польської Микола Яковина. Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя. [Київ]. 1992. № 10 (378). С. 23–41.

Шульц Б. Цинамонові крамниці та всі інші оповідання в перекладі Юрія Андруховича: оповідання; переклад з польської. Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. Вид. четверте. 384 с. Schulz / forum. Ринок. URL : https://schulzforum.pl/ua/obrazy/rynek

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-22